Detail projektu

Ekonomické a manažerské aspekty stavebních projektů

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Soubor řešených témat disertačních a diplomových prací reflektuje současné výzkumné směřování oboru Management stavebnictví. Zabývá se problematikou oceňování stavebního podniku, vlivem developerských projektů na rozvoj území, optimalizací procesu hodnocení efektivnosti a rizik projektů revitalizace brownfieldů a integrací cenových soustav používaných ve stavebnictví s projekčními software.

Označení

FAST-S-19-5954

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J. Procurement management in construction: Study of Czech municipalities. Open Engineering, 2019, vol. 9, no. 1, p. 151-158. ISSN: 2391-5439.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; PELČÁK, S.; ROUZEK, J. Economic Effectiveness of Large-scale Infrastructure Projects within the Reference Period Length Context. OTMC Confernce 2019. Zagreb, Chorvatsko: University of Zagreb, 2019. p. 882-887. ISBN: 978-953-7686-07-9.
Detail

LIPOVSKÁ, Z.; HANÁK, T.; DOHNAL, R. Perception of the Concept of Goodwill in Construction Industry: Case Study of Czech Companies. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION. Zagreb, Chorvatsko: Croatian Association for Construction Management , University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2019. p. 902-920. ISBN: 978-953-7686-08-6.
Detail

SABO, J.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J. Efficiency of brownfields revitalization. Economic and Social Development, 45th International Scientific Conference on Economic and Social Development –XIX International Social Congress (ISC 2019), Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2019. p. 274-279. ISSN: 1849-7535.
Detail

HANÁK, T.; HRSTKA, L.; TUSCHER, M.; BIOLEK, V. Estimation of Sport Facilities by Means of Technical-Economic Indicator. Open Engineering, 2020, vol. 10, no. 1, p. 477-483. ISSN: 2391-5439.
Detail

PELČÁK, S. ANALÝZA VÝSTAVBY NOVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA A V JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ. Juniorstav 2020. Brno: VUT FAST, 2020. s. 721-725. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

SABO, J. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE REVITALIZÁCIE BROWNFIELDU ZA ÚČELOM PREDAJU. Juniorstav 2020. Brno: VUT FAST, 2020. s. 777-780. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

SABO, J.; HROMÁDKA, V. Economic Evaluation of Biotope Changes Caused by Brownfield Revitalization. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 1-7. ISBN: 978-6-1974-0898-0. ISSN: 1314-2704.
Detail

ROUZEK, J. EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH ZDÍCÍCH SYSTÉMŮ. Juniorstav 2020. Brno: VUT FAST, 2020. s. 773-776. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail