Detail projektu

Efektivní řízení procesů ve stavebnictví II

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Tvorba scénářů změn vstupních proměnných investičních projektů, vč. externalit a jejich dopady na efektivnost projektů. Sledování vývoje ekonomických hodnot podniku v závislosti na vybraných klíčových parametrech, analýza způsobu stanovování cen produkce stavebního podniku v ČR a Ukrajině, navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators, řešení problematiky inovací ve stavebnictví a jejich ochrany prostřednictvím užitných vzorů a patentů.

Označení

FAST-S-15-2944

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

HANÁK, T.; MAROVIĆ, I.; AIGEL, P. Perception of Residential Environment in Cities: A Comparative Study. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 495-501. ISSN: 1877-7058.
Detail

HANÁK, T.; MUCHOVÁ, P. Impact of competition on prices in public sector procurement. In ProjMAN - International Conference on Project MANagement. Procedia Computer Science. Elsevier, 2015. p. 729-735. ISSN: 1877-0509.
Detail

HANÁK, T.; MUCHOVÁ, P. Purchasing Management in a Construction Company: An Introductory Insight. In OTMC Conference 2015. Zagreb, Chorvatsko: Croation Association for Construction Management, 2015. p. 49-55. ISBN: 9789537686055.
Detail

OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A. Innovation Performance of EU Members States and Selected Providers of Building Materials in the Czech Republic. In OTMC Conference 2015. Zagreb, Chorvatsko: Croatian Association for Construction Management, 2015. p. 236-242. ISBN: 978-953-7686-05-5.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; ŠTAFFA, J.; PAPEŽÍKOVÁ, P.; ŠPIROCH, M. Analysis of Financial Risks Hedging Instruments for Public Works Contracts. In OTMC 2015. Zagreb, Chorvatsko: Croation Association for Construction Management, 2015. p. 8-15. ISBN: 978-953-7686-05-5.
Detail

ONDRUŠKOVÁ, E.; SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. Identification of the Factors Influencing Results of the Company. In OTMC Conference 2015. Zagreb, Chorvatsko: Croation Association for Construction Management, 2015. p. 41-48. ISBN: 978-953-7686-05-5.
Detail

HANÁK, T.; CHADIMA, T.; ŠELIH, J. Implementation of Online Reverse Auctions: Comparison of Czech and Slovak Construction Industry. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2017, vol. 28, no. 3, p. 271-279. ISSN: 2029-5839.
Detail

OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A.; BARTOŠ, M. Technical product innovation in building material industry in the Czech Republic. Procedia Computer Science, 2015, vol. 64, no. 1, p. 691-696. ISSN: 1877-0509.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; PAPEŽÍKOVÁ, P. Assessment of Large-Scale Projects Based on CBA. Procedia Computer Science, 2015, vol. 64, no. 1, p. 736-743. ISSN: 1877-0509.
Detail

HROMÁDKA, V.; SHASHKO, M. Risk and Efficiency of Bicycle Paths. Procedia Computer Science, 2015, vol. 64, no. 1, p. 758-763. ISSN: 1877-0509.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; SEMENOVA, T. The Impact of Key Parameters Change on Economic Development of the Company. Procedia Computer Science, 2015, no. 64, p. 744-749. ISSN: 1877-0509.
Detail

PUCHÝŘ, B.; SOLODILOVA, L. Determination of the Lifespan of Construction Company with Respect to its Market Value (CR 1991-2014). Procedia Computer Science, 2015, vol. 2015, no. 64, p. 787-791. ISSN: 1877-0509.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T.; KOZIK, R.; RADZISZEWSKA-ZIELINA, E. Exploring the Contractors’ Qualification Process in Public Works Contracts. Procedia Engineering, 2015, vol. 123, no. 1, p. 276-283. ISSN: 1877-7058.
Detail

SHASHKO, M.; HROMÁDKA, V. Economic Analysis of Bike Sharing System. In OTMC Confernce 2015. Zagreb, Chorvatsko: Croatian Association for Construction Management, 2015. p. 461-469. ISBN: 978-953-7686-05-5.
Detail