Detail projektu

MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in the European Union

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2015

Zdroje financování

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- plně financující (2011-01-01 - nezadáno)

O projektu

The main objective of this Action is to understand how megaprojects can be designed and delivered more effectively to ensure their effective commissioning within the European Union.

Popis česky
Hlavním cílem tohoto projektu je pochopit, jak mohou být megaprojekty navrženy a dodány účinněji a jak lze zajistit jejich efektivní uvedení do provozu v rámci Evropské unie.

Klíčová slova
Megaprojects, Design, Delivery, Efficiency

Klíčová slova česky
Megaprojekty, návrh, dodávky, efektivnost

Označení

TU1003

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Výsledky

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z. Large City Circle Road Brno. Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, 2012, vol. 2012, no. 3, p. 584-592. ISSN: 1847-6228.
Detail

ADLOFOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V. STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI STRATEGICKÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VYBRANÝCH ČÁSTÍ VELKÉHO MĚSTSKÉHO OKRUHU BRNO. In JUNIORSTAV 2013. Brno: VUT, FAST, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. VMO, Ring Road, Brno. In The Megaproject Portfolio. Megaprojects. Leeds, UK: University of Leeds, 2013. p. 307-317. ISBN: 978-0-9576805-0-0.
Detail

Odkaz