Detail projektu

Analýza socio-ekonomických dopadů developerských projektů

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Hlavním cílem projektu je definovat rozdělení developerských projektů pode účelu jejich využití. A to tak, aby právě jejich dělení bylo založeno na tom, jaké socio-ekonomické dopady daná kategorie projektů má na rozvoj území. Aby bylo možné takové rozdělení vytvořit, bude nejprve nutné věnovat pozornost definování jednotlivých dopadů. Při určení každého dílčího dopadu bude nutné nejen jej správně definovat ale také kvantifikovat jeho dopad.

Označení

FAST-J-20-6348

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

PELČÁK, S.; KORYTÁROVÁ, J. Selection of the Best Option of Brownfield Revitalization Using the Habu Method. In 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2020. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

PELČÁK, S. ANALÝZA PŘÍRŮSTKU ZAMĚSTNANCŮ A OBYVATEL Z PODLAŽNÍCH PLOCH VELKÝCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ. Juniorstav 2021. Brno: VUT FAST, 2021. s. 1-4. ISBN: 978-80--86433-75-2.
Detail

PELČÁK, S.; KORYTÁROVÁ, J. SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF RESIDENTIAL AND ADMINISTRATIVE CONSTRUCTION PROJECTS. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM Vienna Green 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň: International multidisciplinary geoconference SGEM, 2020. p. 1-7. ISSN: 1314-2704.
Detail