Detail projektu

Případová studie hodnocení efektivnosti veřejného projektu zateplení budovy ve vztahu mezi náklady a úsporou energií a typem zateplení

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Hlavním cílem studie je zhodnocení ekonomické návratnosti investice do zateplení veřejné budovy v závislosti na zvolené technologii zateplení. Budou posuzovány investiční náklady daného projektu, zhodnocení oprávněnosti jejich výše z hlediska volby typu technologie, materiálů, konstrukční charakteristiky stavby a na základně údajů o ener. spotřebě před a po realizaci vyčísleny úspory budovy a vypočtena návratnosti investice. Tato případová studie je chápána, jako příprava základů pro rozšíření v navazujících projektech spec. výzkumu.

Označení

FAST-J-13-2134

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

BÁRTŮ, D.; HROMÁDKA, V. ÚDRŽBA NÍZKOENERGETICKÉHO A PASIVNÍHO DOMU. In Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

BÁRTŮ, D.; HROMÁDKA, V.; GROSSMANN, J.; KORYTÁROVÁ, J. Případová studie hodnocení ekonomické efektivnosti zateplení a výměny oken bytového domu. In Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail