Detail projektu

Modelování vhodné diskontní míry pro stanovení ekonomické efektivnosti investičních projektů

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Cílem práce je návrh metodiky výpočtu diskontní míry využitelné pro stanovení ekonomické efektivnosti různých typů investičních projektů se zaměřením na specifika ČR. Jedná se zejména o stanovení průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) a parametrů, které s výpočtem souvisejí (bezriziková úroková míra, riziková prémie trhu nebo koeficient beta). Stanovená diskontní míra bude využita pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů zejména s využitím ukazatele NPV a jeho modifikací.

Označení

FAST-J-14-2517

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

TURKOVÁ J.; KORYTÁROVÁ J. Environmentální dopady investičního projektu v oblasti odpadového hospodářství. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J. Determination of the Cost of Equity by means of the CAPM Method. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 163-170. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail