Detail projektu

Socio-ekonomické dopady rozvoje ploch zeleně v kontextu projektů rozvoje území

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Hlavním cílem projektu specifického výzkumu je ohodnocení jednotlivých socio-ekonomických dopadů jež vznikají v důsledku změn v plochách zeleně uvnitř měst. Prvním krokem bude tedy stanovit u změn zelených ploch veškeré možné socio-ekonomické dopady. V druhém kroku bude nutno stanovit metodický postup k jejich kvantifikaci tak, aby při poskytnutí dat například z územní studie bylo možné daný projekt již ohodnotit a stanovit tak jeho socio-ekonomické dopady v peněžních jednotkách.

Označení

FAST-J-22-7963

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)