Detail projektu

Efektivní řízení procesů ve stavebnictví

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Zvyšování efektivity procesů ve stavebnictví je jedním z impulsů rozvoje národní ekonomiky. Projekt se zaměřuje na tyto související oblasti: finanční řízení v rámci strategického managementu stavebního podniku, řízení specifických rizik stavebních investičních projektů, hodnocení inovací, které mohou vznikat ve všech fázích životního cyklu stavebního díla i v průběhu činnosti stavebního podniku.

Označení

FAST-S-14-2488

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J. Risk zoning in the context of insurance: Comparison of flood, snow load, windstorm and hailstorm. Istrazivanja i Projektovanja za Privredu, 2014, vol. 2014, no. 12, p. 137-144. ISSN: 1451-4117.
Detail

HANÁK, T.; ŠELIH, J. On-line reverse auctions in construction industry. GRADEVINAR, 2017, no. 9, p. 821-830. ISSN: 0350-2465.
Detail

TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G. Měření práce-předpoklad kvalitního řizení stavební zakázky. TZB-info, 2014, roč. 2015, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
Detail

DABBAS, H.; HROMÁDKA, V. HELPFUL METHODOLOGY FOR INVESTORS TO RETROFIT BUILDING INTO ENERGY-SAVING BUILDING. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 25-32. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A. PROTECTION AND VALUATION OF RESEARCH RESULTS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST. EKŘ, 2014. p. 40-49. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E. DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND THE REAL ESTATE MARKET. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 50-59. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

PAPEŽÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J. Using Value Analysis for Investment Decisions. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 75-83. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

SHASHKO, M.; HROMÁDKA, V. DIFFERENCES IN CONSTRUCTION COSTS BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE UKRAINE. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 93-101. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

SOLODILOVA, L.; PUCHÝŘ, B. REGIONAL CONSTRUCTION COMPANY AND THE CURRENT ECONOMIC SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 111-119. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. USE OF FINANCIAL ANALYSIS FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANY. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 120-127. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

MUŠKÁT, P.; HROMÁDKA, V. MARKETING SYSTEMS OF SMALL AND MEDIUM CONSTRUCTION ENTERPRISES. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 155-162. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

PAPEŽÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J. Determination of the Net Present Value with Various Types of Cash Flow. In OCEŇOVANIE A RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV 2014 Zborník vedeckých prác. Brusel: EuroScientia vzw, 2014. p. 147-152. ISBN: 978-90-822990-1-4.
Detail

HANÁK, T.; DOSEDĚLOVÁ, P. USE OF REVERSE AUCTIONS BY COMPANIES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY MARKET. In International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 184-189. ISBN: 978-80-214-5050-9. ISSN: 1805-6784.
Detail

TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G. INNOVATIVE PERSPECTIVES ON THE ANALYSIS OF WORK IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY. In International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 459-466. ISBN: 978-80-214-5050-9. ISSN: 1805-6784.
Detail

VÝSKALA, M. MODELLING OF IMPROVEMENT IN THERMAL TECHNICAL CHARACTERISTICS OF BUILDINGS. In International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014). Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. p. 498-508. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. VYTVOŘENÍ FINANČNÍ STRATEGIE PODNIKU. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. IDENTIFICATION OF KEY PARAMETERS OF SUCCESSFUL RISK MANAGEMENT BASED ON THE STUDY OF MANAGEMENT PRACTICES ACS GROUP. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně FAST, 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

ŠPIROCH, M.; KORYTÁROVÁ, J. DOPAD VYUŽÍVÁNÍ ZÁDRŽNÉHO VE STAVEBNICTVÍ. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; PAPEŽÍKOVÁ, P.; ŠPIROCH, M.; ŠTAFFA, J. Financial Risk Hedging Instruments for Public Work Contracts. Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, 2015, no. 3, p. 1352-1357. ISSN: 1847-6228.
Detail

SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. BENCHMARKING METHOD IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. COMPARISON OF APPLICATION OF KEY PERFORMANCE INDICATORS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN PORTUGAL AND IN THE CZECH REPUBLIC. In Juniorstav 2016. 2016. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

SOLODILOVA, L.; PUCHÝŘ, B. Uzahalnenyj poryvnalnyj analys standartiv financovoi zvitnosti. Upravlennija rozvitkom skladnych system, 2014, roč. 5, č. 19, s. 136-142. ISSN: 2219-5300.
Detail