Detail projektu

Analýza základních technickoekonomických charakteristik projektů dopravní infrastruktury

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

V rámci projektu specifického výzkumu budou sledovány základní technickoekonomické charakteristiky projektů dopravní infrastruktury, silnic II. a III. tříd, které byly realizovány na území Jihomoravského kraje (JmK). Řízení těchto projektů a následně jejich správu provádí Správa a údržba silnic JmK. Sledování jednotlivých zkoumaných parametrů je prováděno v předem definovaných stavech projektu. Bude provedena komparace charakteristik mezi jednotlivými stavy projektu.

Označení

FAST-J-18-5408

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Veselá Michaela, Ing. - hlavní řešitel
Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)