Detail projektu

Socio-ekonomické dopady projektů rozvoje území a jejich zasazení do kontextu územního rozvoje

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Hlavním cílem projektu specifického výzkumu je dále rozpracovat problematiku socio-ekonomických dopadů projektů rozvoje území. Dále rozpracovat dílčí skutečnosti jež jsou v území způsobeny definovanými přírůstky obyvatel, pracovních míst, návštěvníků. Takovými skutečnostmi jsou třeba potřeby na občanskou vybavenost, kapacity komunikací apod. Současně se zaměřit na metodiku jejich ohodnocení a nastínit koncepci jak takové dopady ohodnotit. Následně také porovnat s již známými dopady využívanými u jiného druhu projektů.

Označení

FAST-J-21-7448

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

KORYTÁROVÁ, J.; PELČÁK, S. Definition of Socio-Economic Impacts of Large-Scale Development Projects within Urban Development. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

PELČÁK, S. Ohodnocení přínosu výsadby stromů pro územní rozvoj. Praha: Dřevo a stavby, 2022. s. 20-23.
Detail

PELČÁK, S. OHODNOCENÍ PŘÍNOSU VÝSATBY STROMŮ PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ. JUNIORSTAV 2022, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 565-570. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail