Detail projektu

Postupy pro podporu rozhodování v oblasti stavebních investic při zajištění stability území z pohledu možného zaplavení

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2007

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2005-01-01 - 2007-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na řešení technicko-ekonomických problémů stability a rozvoje území. Jeden z faktorů zajišťujících stabilitu je ochrana území proti zaplavení. V důsledku vzniku záplav dochází ke snížení hodnot v území. Studiem hodnot v území se zabývá prostorová ekonomika. Jednou z nejvýznamnějších částí prostorové ekonomiky je problematika výstavby, která do území významně zasahuje a na dlouhou dobu mění jeho ráz a potenciál. Nevhodně umístěné stavby mohou při nepříznivých přírodních jevech (povodně, vichřice, zemětřesení) značně zkomplikovat život v území. Technickoekonomický systém je narušen, v území vznikají škody, které je potřeba nejen odstranit, ale také jim v rámci možností předcházet.Cílem navrhovaného grantového projektu bude průzkum příčin destabilizace území a nalezení metod rozhodování pro výběr opatření, které podpoří jeho uvedení do rovnovážného stavu v oblasti stavebních investic. Budou nadefinovány požadavky na vstupní údaje týkající se parametrů povodně a předpokládaného rozsahu poškození stavebních objektů v technických jednotkách. Výstupem projektu bude návrh metod, které umožní rozhodování při návrhu technických opatření.

Popis anglicky
Projekt je zaměřen na řešení technicko-ekonomických problémů stability a rozvoje území. Jeden z faktorů zajišťujících stabilitu je ochrana území proti zaplavení. V důsledku vzniku záplav dochází ke snížení hodnot v území. Studiem hodnot v území se zabývá prostorová ekonomika. Jednou z nejvýznamnějších částí prostorové ekonomiky je problematika výstavby, která do území významně zasahuje a na dlouhou dobu mění jeho ráz a potenciál. Nevhodně umístěné stavby mohou při nepříznivých přírodních jevech (povodně, vichřice, zemětřesení) značně zkomplikovat život v území. Technickoekonomický systém je narušen, v území vznikají škody, které je potřeba nejen odstranit, ale také jim v rámci možností předcházet.Cílem navrhovaného grantového projektu bude průzkum příčin destabilizace území a nalezení metod rozhodování pro výběr opatření, které podpoří jeho uvedení do rovnovážného stavu v oblasti stavebních investic. Budou nadefinovány požadavky na vstupní údaje týkající se parametrů povodně a předpokládaného rozsahu poškození stavebních objektů v technických jednotkách. Výstupem projektu bude návrh metod, které umožní rozhodování při návrhu technických opatření.

Klíčová slova
stabilita území, stavební objekty, rozhodovací procesy, záplavy

Klíčová slova anglicky
territory stability, buildings, decision-making processes, flood

Označení

GA103/05/0160

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- příjemce (23.06.2005 - nezadáno)

Výsledky

HROMÁDKA, V. Faktory ovlivňující ekonomickou efektivnost veřejných investičních projektů. In Soborník z konference. Bratislava: Vydavatelství STU v Bratislavě, 2005. s. 94-97. ISBN: 80-227-2276-6.
Detail

KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A. Databáze územních majetkových ukazatelů. In Sborník z konference. Bratislava: Vydavatelství STU, 2005. s. 134-137. ISBN: 80-227-2276-6.
Detail

HANÁK, T. Minimalizace povodňových škod. In Sborník příspěvků Lide,stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM.s.r.o., 2005. s. 88-92. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V. Stavební hodnoty majetku záplavového území Šumického potoka v obci Pohořelice. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. s. 96-100. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

KRUMPOVÁ, M. Povodně a legislativa. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. s. 101-103. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

NOVÝ, M. Třídění stavební produkce. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FSAT VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. s. 109-115. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

PUCHÝŘ, B. Možnosti oceňování velkoplošných investic. In Sborník příspěvků Lidé,stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. s. 120-127. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

TICHÁ, A., AIGEL, P., KORYTÁROVÁ, J. Územní majetkové ukazatele v katastrálním území obce Poličky. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. s. 139-143. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

TICHÝ, Z. Přínosy systému jakosti a environmentálních systémů nejen pro stavební podnik. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM.s.r.o., 2005. s. 144-149. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A. The Assessment of the Public order Tender. In Sborník příspěvků na mezinárodní konferenci Construction in the 21 st. Century,3 rd. International Conference on Advancing Engineering,Management and Technology. Athens, Řecko: 2005. p. 44-49. ISBN: 960-254-655-7.
Detail

MARKOVÁ, L., ŠMAJSTRLOVÁ, E. Ocenění protipovodňových opatření - vzorová oblast Pohořelice. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., Brno, 2005. s. 104-108. ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

HANÁK, T.; ŠMAJSTRLOVÁ, E.; VOJTĚCH, D. Řízení povodňových rizik,stanovení výše škod na nemovitém majetku v území postiženém povodní a možností jejich financování. In Juniorstav 2006. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 1-7. ISBN: 80-214-3113-X.
Detail

TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J. The evaluation of flood loss according to the area property indexes. In Organization, technology and management in construction. Zadar, Chorvatsko: Croatian association in Construction Hrvatska udruga za organizaciju gradenja, 2006. p. 413-418. ISBN: 953-96245-6-8.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; TICHÁ, A. Stanovení výše škod po povodních v katastralním území obce. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: MU,Právnická fakulta, 2006. s. 175-181. ISBN: 80-210-4095-5.
Detail

KRUMPOVÁ, M. Financování povodňových škod veřejným sektorem. In Mezinárodní Batova doktorandská konference. Zlín: UTB Zlín, 2006. s. 1-5. ISBN: 807318-384-6.
Detail

HANÁK, T. Analýza vlivu povodňového rizika na výši pojistné sazby pro pojištění staveb. In Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: VUT v Brně,FAST, 2007. s. 28-32. ISBN: 978-80-214-3403-5.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; TICHÁ, A. Podklady pro stanovení územního majetkové ukazatele. In Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: VUT v Brně,FAST, 2007. s. 33-38. ISBN: 978-80-214-3403-5.
Detail

HANÁK, T. Pojištění národních kulturních památek proti povodni. In Lidé,stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT Brno. Brno: Akademické nakl.CERM, 2006. s. 78-81. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodńových opatření. In Lidé, stavba a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT BRno. Brno: akademické nakl.CERM, 2006. s. 139-144. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

MARKOVÁ, L. Ocenění protipovodňových opatření - vzorová oblast " Území národní kulturní památky". In Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb a FAST VUT Brno. Brno: akademické nakl.Cerm, 2006. s. 150-152. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; MOTTLOVÁ, E. Hodnota nemovitého majetku v území Cihlářského potoka v Havlíčkové Brodě. In Lidé, stavby a příroda. práce a studie Ústavu vodních staveb. Brno: akademické nakl.CERM, 2006. s. 159-164. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

TICHÁ, A.; HROMÁDKA, V.; ŠANCOVÁ, L.; PROCHÁZKA, P. Stanovení reprezentanta vybraných stavebních objektů pro výpočet územního majetkového ukazatele. In lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb. Brno: akademické nakl.CERM, 2006. s. 190-195. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Riziková analýza záplavových území-stanovení potenciálních škod. In Konference krajinné inženýrství 2006. Praha: ČSSI Pardubice, 2006. s. 68-73. ISBN: 80-903258-5-8.
Detail

VAŠKOVÁ, M. Ověření teorie pro výpočet abrazní terminanty. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM, 2007. s. 249-253. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

TICHÁ, A.; MARKOVÁ, L. Territorial Property Ratios fo Evaluation of Financial Demands to Compensate Flood Loss. In Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35. Dresden: Selbstverlag der Technischen Universität Dresden, 2007. p. 599-606. ISBN: 978-3-86005-571-7.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M. Practical Using of Methodology of the Potential Flood Loss Assessment. In Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35. Dresden: Selbstverlag der Technischen Universität Dresden, 2007. p. 235-240. ISBN: 978-3-86005-571-7.
Detail

HANÁK, T. Pojišťování obecního majetku proti povodním. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 283-283. ISBN: 978-80-7318-529-9.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L. Stanovení územního majetkového ukazatele ploch pro bydlení. In Lidé, stavby a příroda 2007. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a práce. Brno: CERM,s.r.o., 2007. s. 53-62. ISBN: 978-80-7204-545-7.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; HANÁK, T. Financování povodňových škod z veřejných a soukromých zdrojů. In Lidé, stavby a příroda 2007. Práce a studie Ústavu stavebních ekonomiky a řízení. Brno: CERM,s.r.o., 2007. s. 139-144. ISBN: 978-80-7204-545-7.
Detail

TICHÁ, A.; MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J. Stanovení technickým parametrů reprezentanta stavebních objektů s využitím metody Monte Carlo. In Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2007. s. 107-110. ISBN: 978-80-227-2778-5.
Detail

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Metoda "Stanovení potenciálních škod"-specifika povodně. In Lidé,stavby a příroda 2007. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM s.r.o., 2007. s. 216-218. ISBN: 978-80-7204-545-7.
Detail

ŠLEZINGR, M. Metoda "Stanovení potenciálních škod" - výběr objektů. In Lidé,stavby a příroda 2007. Práce a studie Ústavustavební ekonomiky a řízení. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM s.r.o., 2007. s. 229-231. ISBN: 978-80-7204-545-7.
Detail

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Protipovodňová ochrana v krajině-ekonomická hlediska návrhu. In VIII.vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. 5/2007. Košice, SK: Technická universita, 2007. s. 229-232. ISBN: 978-80-8073-791-7.
Detail

ŠLEZINGR, M. Přirozené procesy samočištění ve vodních tocích. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. 5/2007. Košice,Sk: TU Košice, 2007. s. 225-228. ISBN: 978-80-8073-791-7.
Detail

ŠLEZINGR, M. Návrh úpravy hráze šumického rybníka,podklady pro předběžné ekonomické hodnocení. In Sympozuim hydrotechniků 14.-.15.května 2008. sborník příspěvků. Praha: ČVUT FAST Praha, 2007. s. 123-126. ISBN: 978-80-01-03681-5.
Detail

ŠLEZINGR, M.; KORYTÁROVÁ, J. Practical Using of Methodology of the Potential Flood Loss Assesment. In Wasserbaukolloquium 2007. Dresden: TU Dresden, 2007. p. 235-240. ISBN: 978-3-86005-571-7.
Detail

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Protipovodňová ochrana v povodí - modifikace grafů poškození typových objektů. In 7.konferencia s medzinárodnou účasťou "Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia". Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 77-80. ISBN: 978-80-227-2729-7.
Detail

ŠULC, V. Stabilizace břehu vodní nádrže Brno - oblast Sokolské koupaliště, zhodnocení stavu použitých biologických stabilizačních prvků. In Sympozuim hydrotechniků 14.-.15.května 2008. Praha: ČVUT FAST Praha, 2007. s. 131-134. ISBN: 978-80-01-03681-5.
Detail

ŠULC, V. Biotechnická stabilizace břehů vodních toků a nádrží užitím geosítí. In VIII.vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: TU Košice, 2007. s. 247-252. ISBN: 978-80-8073-791-7.
Detail

ŠULC, V.; VAŠKOVÁ, M. Využití geosyntetik ke stabillizaci břehů vodních toků a nádrží. In Juniorstav 2008. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST Brno, 2008. s. 267-267. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

FOLTÝNOVÁ, L. NÁVRH STABILIZACE BŘEHOVÉHO ÚZEMÍ ÚDOLNÍ NÁDRŽE BRNO,OBLAST OSADA. In Juniorstav 2008. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2008. s. 281-288. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

ŠULC, V.; VAŠKOVÁ, M. Ověření teorie výpočtu abrazní terminanty. In Juniorstav 2008. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2008. s. 287-287. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

SRNA, J. Studie průsakových poměrů v Chocni. In Juniorstav 2008. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2008. s. 288-288. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Determination of potential damage to representatives of real estate property in areas afflicted by flooding. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2007, vol. 2007, no. 4, p. 282-285. ISSN: 0042-790X.
Detail

ŠLEZINGR, M. Povodeň Pohořelice 2006 - Aplikace metody "Stanovení potenciálních škod". 2007, roč. 5/2007, č. 3, s. 2-6.
Detail

ŠLEZINGR, M. Suchá nádrž na Šumickém potoce. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 6/2007, s. 186-188. ISSN: 1210-4027.
Detail

KORYTÁROVÁ, J. Jak rychle stanovit hodnotu nemovitého majetku v území. Moderní obec, 2007, roč. 2007, č. 12, s. 28-29. ISSN: 1211-0507.
Detail

HANÁK, T. How to Ensure Sufficiency of Financial Backing to Cover Future Losses on Residential Buildings in Efficient Way?. Nehnuteľnosti a bývanie, 2009, vol. 4, no. 1, p. 42-51. ISSN: 1336-944X.
Detail

HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OSÍDLENÝCH ÚZEMÍ A JEJÍ EFEKTIVNOST. Nehnuteľnosti a bývanie, 2009, roč. 4, č. 2009/2, s. 27-36. ISSN: 1336-944X.
Detail

ŠLEZINGR, M.; MIČA, L. Vegetace a stabilita břehů. Stavební obzor, 2008, roč. 17, č. 3/2008, s. 79-82. ISSN: 1210-4027.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Assessment of the flood damages on the real estate property in the Czech Republic area. Agricultural Economics (AGRICECON), 2010, vol. 56, 2010, no. 7, p. 317-324. ISSN: 0139-570X.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L. Determination of Land Property Index for residential areas. Nehnuteľnosti a bývanie, 2008, vol. 3, no. 2008/1, p. 63-72. ISSN: 1336-944X.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A. Povodně a nemovitý majetek v území. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně. Brno: CERM, 2007. 181 s. ISBN: 978-80-7204-573-0.
Detail

HANÁK, T. Modelování optimální struktury zdrojů finančního krytí škod na pojišťovaných stavbách. Brno: VUT FAST Brno, 2007. s. 1-131.
Detail

TVRZNÍKOVÁ, M., ŠMAJSTRLOVÁ, E., NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., HROMÁDKA, V., ERBENOVÁ, A., ÚRADNÍČEK, L., UHMANNOVÁ, H., TICHÁ, A., MIČA, L., MARKOVÁ, L., KORYTÁROVÁ, J., ŠLEZINGR, M.: LIDÉ, STAVBY A PŘÍRODA 2005. Brno (24.11.2005)
Detail

KANTOVÁ, R.: Disperzní polymery, výrobní programy pro omítky a lepidla. FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (14.03.2007)
Detail

KANTOVÁ, R.: Tekuté hydroizolace, vysprávkové hmoty, vzduchové mezery izolace. FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (07.03.2007)
Detail

KANTOVÁ, R.: Provádění staveb, kontrola jakosti, BOZ, enviroment. FAST,TST,E626 (10.04.2007)
Detail

KANTOVÁ, R.: Použití rychletuhnoucích betonů, tekutých izolací podlah, rohože. FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626, 8,30hod (18.04.2007)
Detail

LÍZAL, P., KANTOVÁ, R.: Fasádní barvy, sanační systémy. FAST,Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626, 8,30hod (25.04.2007)
Detail

SRNA, J., FOLTÝNOVÁ, L., DVOŘÁK, L., VAŠKOVÁ, M., ŠULC, V., ČEJP, J., DUCHAN, D.: JUNIORSTAV 2008, 10. odborná konference doktorského studia. Brno (23.01.2008)
Detail

UHMANNOVÁ, H., ŠLEZINGR, M., HANÁK, T., VÍTKOVÁ, E., TICHÁ, A., LINKESCHOVÁ, D., WALDHANS, M., NOVÁKOVÁ, J., NOVÝ, M., MARKOVÁ, L., HROMÁDKA, V., KORYTÁROVÁ, J.: LIDÉ, STAVBY A PŘÍRODA 2007. Brno (15.11.2007)
Detail

ŠLEZINGR, M., UHMANNOVÁ, H.: VIII.vedecká konferencia Stavebnej fakulty v Košiciach. Košice (28.05.2007)
Detail

UHMANNOVÁ, H., ŠLEZINGR, M.: VIII.vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice (28.05.2007)
Detail

ŠLEZINGR, M.: Sympozuim hydrotechniků 14.-.15.května 2008. Praha (14.05.2007)
Detail

KORYTÁROVÁ, J., ŠLEZINGR, M.: Wasserbaukolloquium 2007. Dresden (08.10.2007)
Detail

ŠLEZINGR, M.: Konference krajinné inženýrství 2006. Praha (21.09.2006)
Detail