Detail projektu

Inovace vybraných ekonomických předmětů technických studijních programů

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2006-01-01 - 2006-12-31)

O projektu

V současné době prochází Česká republika řadou závažných ekonomických, legislativních a politických změn, které mají významný dopad nejen na subjekty, jichž se tyto změny bezprostředně dotýkají, ale i na výukové předměty, které se danou problematikou zabývají a jsou vyučovány na vysokých školách. V předkládaném projektu je řešen problém inovace vybraných ekonomických předmětů oborů Ekonomika a řízení stavebnictví a Management stavebnictví: Účetnictví, Daňové účetnictví, Daňové a nákladové účetnictví, Veřejné investice, Veřejné stavební investice I a II a Veřejné finance, kterých se zmíněné ekonomické, politické a legislativní změny dotkly nejvíce. Cílem projektu je tedy popsat veškeré dostupné změny, které mají na obsah jednotlivých výukových předmětů vliv, a následně zjištěné změny implementovat do jejich výuky.

Popis anglicky
In the projects there is solved innovation of selected economic subjetcs of the fields of study Economics and Management in Civil Engineering and Civil Engineering Management: Accounting, Tax Accounting, Public Investments, Public Finances

Klíčová slova
ekonomické předměty, technický studijní program, veřejné finance, veřejné investice, účetnictví, daňové účetnictví

Klíčová slova anglicky
Innovation, Economic Subjects, Technical Study Programs, Public Finances, Public Investments, Accounting, Tax Accounting

Označení

1545/2006/F5/a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- příjemce (07.04.2006 - nezadáno)

Výsledky

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Inovace předmětů Veřejné investice a Veřejné finance. In Sborník přízoěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy - nové nápady 2006. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2006. s. 68-77. ISBN: 80-239-8268-0.
Detail

HEJDUKOVÁ, A.; HRONÍKOVÁ, M. Inovace předmětu Účetnictví a Nákladové a daňové účetnictví. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy - nové nápady 2006. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2006. s. 44-51. ISBN: 80-239-8268-0.
Detail