Detail projektu

Modelování rizika souvisejícího s dodávkou stavebního díla

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na rizika představující souhrn ekonomických rizikových faktorů, které mohou mít vliv na náklady stavebního díla v průběhu jeho plánování a realizace až do okamžiku jeho předání do provozu. Kvantitativní analýza rizik provedená již v rámci přípravy projektu by mohla mít vliv na snížení dodatečných nákladů. Výstupem projektu bude matematický model pro ocenění rizikových faktorů, který by měl porovnávat náklady na snížení nebo eliminaci rizik s náklady, kterých je možné dosáhnout, pokud konkrétní riziko nastane a nebude ošetřeno.

Označení

FAST-S-10-73

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Výsledky

HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KINDERMANN, T. Vývoj nákladů při realizaci stavebního díla. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 3, s. 92-96. ISSN: 1210-4027.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; PUCHÝŘ, B.; HRABINCOVÁ, D.; HANÁK, T.; MARKOVÁ, L.; GALATÍKOVÁ, M.; STEHNO, P.; MAZÁNEK, K.; KINDERMANN, T.; RUDY, V.; JEDLIČKA, L. Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla. První. První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. 148 s. ISBN: 978-80-7204-725-3.
Detail

HANÁK, T.; RUDY, V. Stavební a montážní pojištění. Stavebnictví, 2010, roč. IV, č. 11-12/2010, s. 55-59. ISSN: 1802-2030.
Detail