Detail projektu

Tvorba software pro zpracování modelu projektu zlepšování tepelně-technických vlastností budov

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

V souvislosti se zlepšováním tepelně-technických vlastností budov lze očekávat vysoké investiční náklady, jež jsou následně kompenzované snížením nákladů životního cyklu objektu. Cílem projektu je nalézat taková řešení, která při minimalizaci nákladů investičních, přinesou výrazné úspory provozních nákladů objektu. Nalézání řešení je však podmíněno vytvářením alternativ, jejich modelováním a simulací a následným zhodnocením. Při výběru vhodné alternativy je klíčové vytvořit mentální algoritmus a tento převést ve funkční a komplexní model počítačový.

Označení

FAST-J-10-27

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Výsledky

VÝSKALA, M.; KORYTÁROVÁ, J. Náklady na zlepšení tepelně technických vlastností budov. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 9, s. 279-282. ISSN: 1210-4027.
Detail