Detail projektu

Vyhodnocení statistik povodní v rámci metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodňových opatření

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Vyhodnocení statistických údajů ukazujích ztráty na majetku jak v jednotlivých obdobích tak na postiženém území a vytvoření podkladu k ekonomické analýze záplavového území, pro určení míry rizika a potřebnosti řešení povodňové situace.

Označení

FAST-J-12-49

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šenigl Jaroslav, Ing. - hlavní řešitel
Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)