Detail projektu

Optimalizace nákladů výstavbových projektů s ohledem na životní cyklus staveb

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Výzkumný projekt je zaměřen na optimalizaci nákladů v rámci přípravy výstavbových projektů s ohledem na náklady jak investiční (realizační), tak provozní (dané nepřetržitým užíváním budovy). Jedná se tedy o optimalizaci investic, která spočívá v hledání takových variant výstavbového projektu, které vedou k úspoře nákladů během jeho životnosti. Příkladně některé stavební technologie či zařízení, i přestože mají vyšší vstupní investici, vyvolávají ve fázi užívání stavby nižší provozní náklady.

Označení

FAST-J-14-2526

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

GROSSMANN, J.; KORYTÁROVÁ, J. The Life Cycle Cost Analysis Employed in the Construction Investment Projects. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKR, 2014. p. 60-65. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

GROSSMANN, J.; KORYTÁROVÁ, J. Potenciál optimalizace nákladů provozní fáze administrativní budovy: případová studie. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

MUCHOVÁ, P.; HANÁK, T.; LUKELE, P. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ U SOUKROMÝCH ZAKÁZEK. In Sborník příspěvků Juniorstav 2015. 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail