Detail projektu

Management vybraných procesů ve stavebnictví

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

V rámci navrhovaného projektu budou řešena témata spojená s možným zefektivněním managementu dílčích procesů ve stavebnictví. Důraz bude kladen na analýzu a evaluaci rizik, která mohou nastat v jednotlivých fázích životního cyklu investičních projektů dopravní infrastruktury z pohledu investora a na identifikaci vybraných finančních ukazatelů vyjadřujících ekonomický vývoj stavebních podniků jako dodavatelů stavebních děl.

Označení

FAST-S-17-4528

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vítková Eva, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Veselá Michaela, Ing. - spoluřešitel
Veselý Daniel, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

KORYTÁROVÁ, J.; LUKELE, P. Socio-economic Effects of Brownfields Regeneration. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 - Conference Proceedings, volume 17. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2017. p. 789-795. ISBN: 978-619-7408-10-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Life-Cycle Costs in Economic Analysis of Road Infrastructure Projects. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS. Záhřeb: Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 316-323. ISBN: 978-953-8168-21-5.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ONDRUŠKOVÁ, E. Value of Construction Company and its Dependence on Significant Variables. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 251, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Development of Financial Indicators of Construction Companies in the Czech Republic within the Crisis. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 233-240. ISBN: 978-619-7408-15-7. ISSN: 2367-5659.
Detail

SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E. Impact of Macroeconomic Indicators on the Financial Stability of Construction Companies in the Czech Republic and Spain. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J.; VESELÝ, D. Value Driver and Its Impact on Operational Profit in Construction Company. In International Conference on ENTERprise Information Systems, CENTERIS 2017, International Conference on Project MANagement, ProjMAN 2017 and International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, HCist 2017. Procedia Computer Science. Barcelona: Elsevier, 2017. p. 364-369. ISSN: 1877-0509.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B.; BOŽIKOVÁ, K.; ŠPIROCH, M. Simulation of the Influence of Different Ways of Setting the Restraint on Value of Construction Company. In International Conference on ENTERprise Information Systems, CENTERIS 2017, International Conference on Project MANagement, ProjMAN 2017 and International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, HCist 2017. Procedia Computer Science. Barcelona: Elsevier, 2017. p. 630-636. ISSN: 1877-0509.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; RUDOLECKÁ, M.; ZACPAL, J. Effect of Negative Externality Elimination on Transport Infrastructure Project Assessment. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2017. p. 521-527. ISBN: 978-619-7408-28-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J.; VESELÝ, D. Influence of Sales Change on the Financial Indicator in the Construction Company. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 361-368. ISBN: 978-619-7408-15-7. ISSN: 2367-5659.
Detail