Detail projektu

Analýza socio-ekonomických dopadů projektů a jejich finanční ohodnocení.

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Cílem projektu specifického výzkumu je finanční ohodnocení základních socio-ekonomických přínosů projektů dopravní infrastruktury. Sledování jednotlivých zkoumaných přínosů je prováděno v předinvestiční fázi projektu. Zdrojem dat bude studie proveditelnosti, která iniciuje a definuje výstavbový projekt, jejíž součástí je CBA analýza. Výzkumný vzorek je tvořem projekty dopravní infrastruktury silnic II. a III. tříd realizovaných na území Jihomoravského kraje.

Označení

FAST-J-19-6080

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

BUREŠOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Methodology and description of evaluation of the efficiency of the investment on the shipping lanes. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 1-7. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

BUREŠOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Comprehensive evaluation of ecosystem service as an object of public interest. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail