Detail projektu

Dopad použití jistících instrumentů ve stavebnictví z pohledu dodavatele v ČR

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Projekt se bude zabývat výzkumem dopadu použití jistících instrumentů na dodavatele. Kromě finančních dopadů bude zkoumat i dopad na změnu přístupu dodavatele k zakázce vyvolané právě použitím jistících instrumentů. Bude také zjišťován možný vztah působení jistících instrumentů v závislosti na fázi životního cyklu, ve které se stavební společnost nachází.

Klíčová slova
zádržné, zhotovitel, smlouva o dílo

Klíčová slova anglicky
retention fees, contractor, contract for work

Označení

FAST-J-15-2883

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Špiroch Michal, Ing. - hlavní řešitel
Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

ŠPIROCH, M.; KORYTÁROVÁ, J. OCHRANA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ PŘED NEPLNĚNÍM SMLUVNÍCH PODMÍNEK. In Juniorstav 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail