Detail oboru

Audio inženýrství

FEKTZkratka: J-AUDAk. rok: 2017/2018

Program: Audio inženýrství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 20.12.2012Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Studijní program poskytuje vysokoškolské mezioborové bakalářské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství. Program je zaměřen na výchovu odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Studenti se vzdělávají v oblasti zvukové elektroniky, studiové techniky a hudební teorie a získávají praktické zkušenosti ze studiové praxe.
Výuku oboru zajišťují především Ústav telekomunikací FEKT a Hudební fakulta JAMU v Brně. Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými a uměleckými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na studiovou praxi, audio techniku, problematiku analogového a číslicového zpracování zvukových signálů či budoucí studium umělecky zaměřených oborů.
Studium oboru je nominálně rozděleno do tří roků. V prvním roce studenti získávají základní znalosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky a hudební teorie. Ve druhém roce tyto znalosti rozšiřují ve specializovaných předmětech a výuka ve třetím roce studia je zaměřena na praktické a aplikační využití těchto znalostí a na studiovou praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti zvukových zařízení a jejich využití ve studiové praxi. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování až po technickou realizaci audio zařízení a systémů, od hudební teorie přes instrumentaci po studiovou praxi. Je obeznámen s principy, strukturou a obsluhou různých analogových a digitálních zvukových zařízení a systémů.
Absolventi jsou kvalifikováni v oblasti audio elektroniky, akustiky, elektroakustiky, hudební teorie a instrumentace. Absolventi mají také znalosti v oblasti studiové techniky, studiové praxe a technické realizace zvukových zařízení a systémů.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté v rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů v praxi technika zvukových zařízení nebo ve studiové praxi a je dobrým základem pro rozšíření teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru AUDIO INŽENÝRSTVÍ má kvalitní znalosti v oblasti zvukových zařízení a jejich využití ve studiové praxi. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování až po technickou realizaci audio zařízení a systémů, od hudební teorie přes instrumentaci po studiovou praxi. Je obeznámen s principy, strukturou a obsluhou různých analogových a digitálních zvukových zařízení a systémů.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté v rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů v praxi technika zvukových zařízení nebo ve studiové praxi a je dobrým základem pro rozšíření teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
JFYZFyzika pro audio inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ano
JHT1Hudební teorie 1cs6PovinnýP - 13 / COZ - 26ano
BMA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / Cp - 14 / O - 12ano
BMTDMateriály a technická dokumentacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 9 / Cp - 12 / L - 18ano
BPC1TPočítače a programování 1cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
JUHBÚvod do hry na bicí nástrojecs4Volitelný oborovýP - 13 / P - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
JDH1Dějiny hudby 20. st. 1cs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDJ1Dějiny jazzu 1cs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDP1Dějiny populární hudby 1cs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
JAH1Hudební teorie v angličtiněcs2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26J-AUDano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
JELEElektrotechnika pro audio inženýrstvícs7Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 19 / L - 20ano
JHT2Hudební teorie 2cs7PovinnýzkP - 13 / COZ - 26ano
JKPNKurz klasické a počítačové notografiecs2PovinnýCOZ - 13ano
JMA2Matematika 2 pro audio inženýrstvícs7Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26 / O - 13ano
BPC2TPočítače a programování 2cs5Volitelný mimooborovýklP - 26 / Cp - 26ano
BPISPraktikum z informačních sítícs2Volitelný mimooborovýL - 26ano
BSCPSeminář C++cs4Volitelný mimooborovýklCp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / PR - 13 / PR - 13 / PR - 13ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
JDH2Dějiny hudby 20. st. 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDJ2Dějiny jazzu 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDP2Dějiny populární hudby 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
JAH2Audiotechnika v angličtiněcs2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26J-AUDano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BANAAnalogová technikacs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / Cp - 13 / L - 13ano
BASSAnalýza signálů a soustavcs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / L - 13ano
JMVAMěření v elektrotechnice pro audio inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
JZHAZáklady hudební akustikycs4PovinnýP - 26ano
JZI1Základy instrumentace 1cs4PovinnýP - 13 / COZ - 13ano
JHNMHudba v nových médiíchcs5Volitelný oborovýzkP - 8 / P - 8 / PR - 18 / PR - 18ne
JRS1Rozbor skladeb 1cs2Volitelný oborovýP - 13 / P - 13ano
JUHBÚvod do hry na bicí nástrojecs4Volitelný oborovýP - 13 / P - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
JDH1Dějiny hudby 20. st. 1cs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDJ1Dějiny jazzu 1cs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDP1Dějiny populární hudby 1cs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
BFSLFinanční službycs2Volitelný všeobecnýP - 26ano
JAH1Hudební teorie v angličtiněcs2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
BPRSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznánícs3Volitelný všeobecnýC1 - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCZSČíslicové zpracování signálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BELAElektroakustikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
JZI2Základy instrumentace 2cs5PovinnýzkP - 13 / COZ - 13ano
JZAIZvukové aspekty interpretacecs4PovinnýP - 13 / L - 13ano
BNFENízkofrekvenční a audio elektronikacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26ano
JRS2Rozbor skladeb 2cs2Volitelný oborovýP - 13 / P - 13ano
BOOPObjektově orientované programovánícs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BSCPSeminář C++cs4Volitelný mimooborovýklCp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / PR - 13 / PR - 13 / PR - 13ano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
JAH2Audiotechnika v angličtiněcs2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
JDH2Dějiny hudby 20. st. 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDJ2Dějiny jazzu 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDP2Dějiny populární hudby 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / Cp - 9 / Cp - 9 / O - 4 / O - 4ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
JHR1Hudební režie 1cs4PovinnýCOZ - 26ano
JB2TSemestrální prácecs3PovinnýklA - 39ano
JSP1Studiová praxe 1cs4PovinnýP - 13 / COZ - 13ano
BSHEStudiová technikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
JEA1Vybavení studia 1cs6PovinnýP - 13 / L - 26ano
JHNMHudba v nových médiíchcs5Volitelný oborovýzkP - 8 / P - 8 / PR - 18 / PR - 18ne
JNKZNávrh a konstrukce zvukové technikycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
JRS1Rozbor skladeb 1cs2Volitelný oborovýP - 13 / P - 13ano
JTZ1Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení 1cs4Volitelný oborovýP - 13 / COZ - 13ano
JUHBÚvod do hry na bicí nástrojecs4Volitelný oborovýP - 13 / P - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
BZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26ne
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XAEUAngličtina pro Evropucs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26ne
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26ne
JDH1Dějiny hudby 20. st. 1cs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDJ1Dějiny jazzu 1cs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDP1Dějiny populární hudby 1cs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
JAH1Hudební teorie v angličtiněcs2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
JBCTBakalářská práce cs5PovinnýVB - 52ano
JHR2Hudební režie 2cs4PovinnýCOZ - 26ano
JXBTOdborná praxecs0PovinnýPX - 160ano
JSP2Studiová praxe 2cs4PovinnýCOZ - 26ano
JEA2Vybavení studia 2cs7Povinnýzá,zkP - 13 / L - 26ano
JINTInteraktivní technologiecs4Volitelný oborovýP - 13 / COZ - 13ano
JRS2Rozbor skladeb 2cs2Volitelný oborovýP - 13 / P - 13ano
JTZ2Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení 2cs5Volitelný oborovýzá,zkP - 13 / COZ - 13ano
BKEZKonstrukce elektronických zařízenícs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / L - 26ano
BSCPSeminář C++cs4Volitelný mimooborovýklCp - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / PR - 13 / PR - 13 / PR - 13ano
XAJDAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26ne
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
XAEUAngličtina pro Evropucs3Volitelný všeobecnýzkCj - 26ne
XASAAngličtina pro severní Amerikucs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26ne
JAH2Audiotechnika v angličtiněcs2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XELEBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26ano
JDH2Dějiny hudby 20. st. 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDJ2Dějiny jazzu 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26ano
JDP2Dějiny populární hudby 2cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
BFSLFinanční službycs2Volitelný všeobecnýP - 26ne
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / Cp - 9 / Cp - 9 / O - 4 / O - 4ano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26J-ZRTano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26J-ZRTano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
JXUPUmělecký projektcs2PovinnýklA - 35ano
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
J-ZRT 2 XAN4, XAEI
J-AUD 2 JAH1, JAH2