Detail předmětu

Angličtina pro severní Ameriku

FEKT-XASAAk. rok: 2017/2018

Tento kurz je zaměřen na studenty, jenž již mají dostatečné znalosti obecného jazyka pro běžnou komunikaci. Účelem tohoto kurzu je přiblížit studentům jazyková a zejména pak kulturní specifika Severní Ameriky, odlišné dialekty, politické a ekonomické podmínky a další odlišnosti od evropských zvyklostí, jejichž znalost jim usnadní pobyt a pohyb po Kanadě a USA a umožní jim lépe se orientovat v tomto novém a kulturně velmi odlišném prostředí. V průběhu kurzu bude nacvičována jak ústní komunikace v modelových situacích, tak i písemná korespondence.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pochopení kulturních rozdílů a zvyklostí různých anglicky mluvících a evropských zemí.
Schopnost orientovat se v kulturním a profesním prostoru dnešní civilizace euroamerické.
Schopnost používat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Znalost různých technikami psaní, včetně schopnosti psát esej.
Schopnost porozumět přirozené mluvené angličtiny.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity

BAN3, XAN3, BAN4, XAN4 nebo znalosti na úrovni "Intermediate" a výše

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky a audiovizuální prezentace. Studenti mají možnost dát prezentace před svými vrstevníky.

Způsob a kritéria hodnocení

100% zkouška:

40% semestrální test:

40 otázek zcela založen na výuce a stažených snímků (viz "osnova"). Test je ve formě krátkých odpověděli na otázky ohledně různých témat souvisejících s severoamerických studií.
Maximální počet bodů je to možné na zápočtového testu je 40, minimum je 20, aby bylo možné předat.

60% Zkouška:

Zkouška je písemná a poslech:

- Písemná část je založena na psaní podrobnou odpověď na kulturních studií tématu buď Kanady nebo USA.

- Poslech část je založena na neznámého poslechu textu.

Maximální počet bodů možné zkoušky je 60 (30 bodů na písemné části a 30 bodů na poslechové části). Student musí získat minimálně 50% z každé části zkoušky, aby se projít.

Osnovy výuky

1. Politický systém Kanady a USA a postavení těchto zemí ve světě
Rozdíly mezi USA a Kanadou a porovnání s Evropou. Jejich odlišný přístup ke státnosti a pojetí národa a státu.
2. Porovnání britské a americké/kanadské angličtiny.
Seznamování, konverzace po telefonu
3. Spojené Státy Americké a Američané
Porovnání jednotlivých regionů, demografie, etnické a náboženské pozadí obyvatelstva
4. Kanada a Kanaďané
Porovnání jednotlivých regionů (zejména Québeku a anglofonní Kanady), lingvistické rozdíly
5. Cestování po USA a Kanadě za použití různých dopravních prostředků
Specifika cestování autobusem, vlakem a automobilem. Přírodní a kulturní pamětihodnosti. Jak se chovat jako cizinec.
6. Technologické milníky - např. Hoover Dam
Další technologické milníky USA a Kanady
7. Vzdělávací systém
Rozdíly mezi Severní Amerikou a Evropou. Požadavky pro přijetí na univerzitu
8. Jak najít práci v Severní Americe.
Jaké jsou nezbytné předpoklady? Jací inženýři jsou potřeba? Psaní životopisu, pracovní pohovor, atd.
9. Pozvánky a chování v restauraci
Jak reagovat na pozvání. Rozdílné přístupy ke stolování a stravování v jednotlivých oblastech Severní Ameriky
10. Rekreace a kulturní vyžití v USA a Kanadě
Sport, hudba, státní svátky, volnočasové aktivity
11. Tabu
Nevhodná konverzační témata: Politická korektnost a náboženské rozdíly, rozdílný přístup k pohlaví, politická témata, drogy a alkohol, kouření.
12. Opakování a příprava na test
13. Semestrální test

Učební cíle

Rozvíjení slovní zásoby a upevnění znalostí americké angličtiny. Vedení studentů k aktivní vzájemné komunikaci.. Zlepšení znalostí Spojených států amerických a Kanady. Nacvičování písemné korespondence.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

R.MacNeil and W. Cran,Do You Speak American? 2007.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor