Detail předmětu

Hudební teorie v angličtině

FEKT-JAH1Ak. rok: 2017/2018

Předmět se zabývá základy hudební teorie, hudebními epochami, hudebními nástroji, anatomií sluchového systému, hudebními znaky a symboly, základy akustiky, notovým zápisem, základy psychoakustiky, zvukem v místnosti apod. Zaměřuje se na odbornou slovní zásobu z této oblasti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen v anglickém jazyce:
- popsat hudební epochy a jejich typické znaky
- vyjmenovat hudební nástroje, skupiny, popsat akustickou kytaru a její výrobu
- podrobně popsat sluchový aparát a vysvětlit jeho funkci
- popsat hudební symboly
- popsat různé typy notového zápisu
- vysvětlit základní pojmy z akustiky, psychoakustiky, akustiky místnosti

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti angličtiny na úrovni B1 (středně pokročilý).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou cvičení odborného základu. Jsou zapojena odborná videa i odborné články.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen podle zisku bodů z průběžných a závěrečného testu. Student může získat 0-100 bodů, 20+20 bodů z průběžných testů a 60 bodů ze závěrečného testu, přičemž pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 50 bodů.

Osnovy výuky

1. Základy hudební teorie.
2. Hudební epochy v hudbě, jejich typické znaky, inspirace a hlavní představitelé.
3. Hudební nástroje, jejich rozdělení, jednotlivé části akustické kytary, a její výroba.
4. Anatomie sluchového aparátu, zvuk.
5. Zopakování probíraných témat formou krátkého písemného testu 1.
6. Hudební symboly (notová osnova, noty, pomlky, klíče).
7. Akustika.
8. Témbr.
9. Zápis hudby, historie, Guido z Arezza.
10. Zopakování probíraných témat formou krátkého písemného testu 2.
11. Psychoakustika, kritické pásmo slyšení, „coctail party effect“.
12. Prostorová akustika místnosti (absorbéry, difusóry). Bezodrazová komora.
13. Závěrečný test.

Učební cíle

Cílem předmětu je prostřednictvím odborných přednášek, odborných článků a odborných videí (poslechů) v anglickém jazyce seznámit studenty s vybranými kapitolami z hudební teorie, a zároveň je obeznámit s anglickou terminologií, typickou slovní zásobou a specifickými znaky odborných textů z hudební oblasti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení nejsou povinná. Povinné je pouze absolvování závěrečného testu (viz kritéria hodnocení).

Základní literatura

Blatter, A. : Instrumentation and Orchestration, Wadsworth Pub Co, 1997 (CS)
Cook, P. R. : Music, Cognition and Computerized Sound, An Introduction to Psychoacustics (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor