Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-JXBTAk. rok: 2017/2018

Odborná praxe trvá v celkové délce 4 týdny (160 odpracovaných hodin). Je absolvována v rozhlasovém, post-produkčním nebo nahrávacím studiu, divadle nebo ve firmě zabývající se zvukovou technikou a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si student zařizuje sám. Praxi je potřeba vykonat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia na FEKT VUT.
Praxe je započtena na konci posledního ročníku bakalářského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování. Praxi lze rozdělit na dílčí úseky – souvislá doba trvání každého úseku nesmí být kratší než 2 týdny (10 pracovních dnů).

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen:
- diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu,
- aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v praxi,
- analyzovat problémy vzniklé při odborné práci na daném úkolu,
- navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti studiové praxe a/nebo zvukové techniky vymezené absolvovanými odbornými kurzy během studia.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadního bakalářského studia z oblasti vymezené zaměřením odborné praxe.

Literatura

JARABÁČ, K. Krok za krokem v bezp. práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe trvá 4 týdny. Je třeba ji vykonat v elektrotechnické firmě, výstupem jsou praktické znalosti studenta. Praxe je podporována e-learningem (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen zápočtem, který student získá na konci posledního ročníku bakalářského studia po předložení písemného potvrzení o absolvování praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe 4 týdny v rozhlasovém, post-produkčním nebo nahrávacím studiu, divadle nebo ve firmě zabývající se zvukovou technikou v České republice nebo v zahraničí.

Cíl

Cílem je absolvování odborné praxe v rozhlasových, post-produkčních nebo nahrávacích studiích, divadlech nebo ve firmách zabývajících se zvukovou technikou, návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky atd., ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je potřeba odevzdat během studia garantovi předmětu řádně vyplněné písemné potvrzení o absolvování praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

160 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor