Detail předmětu

Návrh a konstrukce zvukové techniky

FEKT-JNKZAk. rok: 2017/2018

Je proveden výklad základních principů návrhu a konstrukce nízkofrekvenčních zařízení v širších souvislostech. K výuce jsou využívány programy CAD . Předmět pokrývá nejrozšířenější metody obvodového návrhu a simulace různých zařízení pro audiotechniku a rozšířená doporučení při konstrukci nízkofrekvenčních zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu Návrh a konstrukce zvukové techniky bude rozumět širší problematice obvodového řešení a konstrukce zařízení pro audiotechniku. Aktivní znalost problematiky návrhu a konstrukce zvukové techniky je předpokladem pro efektivní využívání a reálných možností těchto zařízení. Student bude schopen se orientovat v podstatných částech těchto zařízení, jeho návrhu a diagnostiky. Absolvent kurzu získá především širší souvislosti v těchto oblastech:

- Základní principy nízkofrekvenčních zařízení a elektronických obvodů, elektronické prvky pro realizaci nf obvodů.
- Mixážní pulty, rozbor jednotlivých částí, elektronkové zesilovače, echa, efektové zesilovače, linkové zesilovače.
- Potlačovače šumu, dolby systémy, obvody pro úpravu dynamiky zvukového signálu.
- Aktivní a pasivní kmitočtové výhybky.
- Napájecí obvody pro nízkofrekvenčí techniku, lineární a spínané zdroje pro nf techniku, rozvody napájení.
- Ochranné a pomocné obvody , A/D a D/A převodníky pro zvukovou techniku, komunikační rozhraní I2S, TDM.
- Konstrukce nízkofrekvenčních zařízení.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl mít základní orientaci v matematice a elektrotechnice, kterou získá v povinných předmětech v předchozím studiu. Jejich absolvování však není nutnou podmínkou pro zápis tohoto předmětu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

0-30 bodů za laboratorní cvičení
0-70 bodů písemná zkouška, povinná část pro absolvování předmětu
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v základní problematice návrhu a konstrukce audio techniky, popisu vlastností systémů, analýzy a syntézy jednoduchých audio systémů.

Osnovy výuky

1. Základní principy nízkofrekvenčních zařízení.
2. Základy elektronických obvodů pro nízkofrekvenční techniku.
3. Elektronické prvky pro realizaci nf obvodů.
4. Mixážní pulty, rozbor jednotlivých částí.
5. Elektronkové zesilovače.
6. Echa, efektové zesilovače.
7. Linkové zesilovače.
8. Potlačovače šumu, dolby systémy.
9. Obvody pro úpravu dynamiky zvukového signálu.
10. Aktivní a pasivní kmitočtové výhybky.
11. Napájecí obvody, lineární a spínané zdroje pro nf techniku, rozvody napájení.
12. Ochranné a pomocné obvody , A/D a D/A převodníky pro zvukovou techniku, komunikační rozhraní I2S, TDM.
13. Konstrukce nízkofrekvenčních zařízení.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubení dosavadních a získání praktických znalostí studentů podložené teoretickými poznatky s ukázkami řešení a konstrukce elektronických obvodů a systémů pro nízkofrekvenční techniku včetně počítačové simulace, modelování a návrhu. Propojí se tak znalosti z řady základních předmětů s důrazem na inženýrské řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu, zveřejněná na začátku semestru.

Základní literatura

Biolek, D. Řešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze. Vydavatelství technické literatury BEN, Praha 2004. (CS)
Láníček, R. Elektronika, obvody – součástky -děje. Vydavatelství technické literatury BEN, Praha 2002. (CS)
Douglas, S. Small Signal Audio Design. Focal Press, 2010. ISBN 978-0-240-52177-0. (EN)
Douglas, S. et al, Audio Engineering: Know It All. Newnes, 2008. ISBN 978-1856175265. (EN)
Sinclar, I. Audio and Hi-Fi Handbook. Newnes, 2000. ISBN 978-0750649759. (EN)
Eargle, J. The Microphone Book, 2nd ed. Focal Press, 2004. ISBN 978-0-240-51961-6. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor