Detail předmětu

Studiová praxe 1

FEKT-JSP1Ak. rok: 2017/2018

V předmětu se studenti seznámí se stručnou historií technického vývoje zvukového záznamu a záznamové techniky, technikami střihu, získají přehled o vývoji realizace hudebního záznamu u nás v 50. - 90. letech, seznámí se s psychologickými a technickými aspekty nahrávání a úlohou zvukového režiséra. Studenti také získají stručný přehled o nahrávací technice, jejím využití a funkcí (mikrofony, mixážní pulty, dynamické procesory, monitory, záznamová zařízení, porovnání analogového a digitálního nahrávacího řetězce…).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- při tvorbě zvukové nahrávky využít různé techniky střihu,
- charakterizovat úlohu zvukového režiséra a technické aspekty nahrávání,
- vysvětlit funkci mikrofonů a správně je využít při nahrávání nejrůznějších sólových hudebních nástrojů a souborů,
- vysvětlit funkci mixážních pultů a využít je při nahrávání,
- vysvětlit funkci dynamických procesorů a využít je při nahrávání,
- vysvětlit funkci nahrávacích zařízení a monitorů a využít je při nahrávání,
- sestavit analogový a digitální nahrávací řetězec a charakterizovat jejich vlastnosti.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby, posoudit důsledky pro interpretaci, charakterizovat hudební nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mající charakter výkladu základních principů, obohacené o praktické ukázky studiové práce a audio ukázky.
- Cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou praktické práce v nahrávacím studiu za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vlastní zvukové nahrávky.

Osnovy výuky

1. Stručná historie technického vývoje zvukového záznamu a záznamové techniky.
2. Techniky střihu.
3. Přehled vývoje realizace hudebního záznamu u nás v 50. - 90. letech.
4. Úloha a postavení hudebního režiséra v současném profesionálním nahrávacím týmu, psychologické aspekty nahrávání,
5. Úloha zvukového režiséra, technické aspekty nahrávání.
6.-7. Funkce a využití mikrofonů při nahrávání.
8. Funkce a využití mixážních pultů při nahrávání.
9.-10. Funkce a využití dynamických procesorů při nahrávání.
11. Funkce a využití monitorů při nahrávání.
12. Funkce a využití záznamových zařízení při nahrávání.
13. Porovnání analogového a digitálního nahrávacího řetězce.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se záznamem zvuku, technikami střihu, nahrávací technikou, s aspekty nahrávání a zejména úlohou a postavením zvukového režiséra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení a v termínu odevzdat alespoň 3 domácí práce zadávané pomocí e-learningu.

Základní literatura

VLACHÝ, V. Praxe zvukové techniky. Praha: Vydavatelství MUZIKUS, 1995. 257 s. ISBN 80-901537-6-3. (CS)
FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 248 s. ISBN 80-7169-231-X. (CS)
FORRÓ, D. Počítače a hudba. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 320 s. ISBN 80-85623-57-9. (CS)
ŠÍP, L., Nahrávání a reprodukovaná hudba, Praha, Stát. hudeb. vyd. 1961. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor