Detail předmětu

Dějiny jazzu 2

FEKT-JDJ2Ak. rok: 2017/2018

Studenti se podrobně seznámí s profily největších osobností jazzové hudby a s vývojem československého jazzu od třicátých let po současnost.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat největší osobnosti světové předválečné jazzové hudby a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat největší osobnosti světové poválečné jazzové hudby a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat současné osobnosti světového jazzu a charakterizovat jejich tvorbu.
- charakterizovat počátky československého jazzu a jeho hlavní představitele,
- vyjmenovat osobnosti československého jazzu od poválečné éry po současnost.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení a soustav ladění hudebních nástrojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu doprovázeného nahrávkami, fotografiemi a filmy.
Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zkoušku ve formě písemného zápočtového testu je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 70 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti dějin jazzu podle osnov předmětů Dějiny jazzu 1 a 2.

Osnovy výuky

1. Profily největších osobností jazzové hudby počátků jazzu: Louis Armstrong a další,
2. - 4. Éra swingu: Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Woody Herman
5. - 6. Osobnosti éry bebopu, cool jazzu atd.: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Lester Young, Dave Brubeck,
7.-8. Osobnosti období jazzrocku a fůzí: Miles Davis, Herbie Hancock a další.
9. Počátky vývoje československého jazzu: R. A. Dvorský, Jan Rychlík,
10. Československé Big Bandy poválečné éry: Karel Vlach, Karel Krautgartner,
11. Big Band Gustava Broma a jeho hlavní osobnosti: Jaromír Hnilička, Mojmír Bártek atd.,
12. Karel Velebný, Jiří Stivín,
13. Zdeněk Zdeněk a další současní představitelé českého jazzu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními osobnostmi světové i československé a české jazzové hudby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Dorůžka, L., Poledňák, I. Československý jazz – minulost a přítomnost. Editio Supraphon Praha Bratislava, 1967.
Dorůžka, L. Panoráma jazzu. Mladá fronta, 1990.
Dorůžka, L. Panoráma jazzových proměn. Torst, 2010.
Fordham, J. JAZZ - Dějiny, nástroje, hudebníci, nahrávky. Slovart, 2002. (CS)
Gioia, T. The History of Jazz. Oxford University Press, USA, 2011. ISBN 0195399706 (EN)
Feather, L, Gitler, I. The Biographical Encyclopedia of Jazz. Oxford University Press, USA, 1999/2007. ISBN: 019532000X (EN)
Shipton, A. A New History of Jazz, Continuum New York-London, 2007. ISBN0826429726 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor