Detail předmětu

Dějiny jazzu 1

FEKT-JDJ1Ak. rok: 2017/2018

Studenti se podrobně seznámí s kořeny jazzové hudby, tradičním jazzem, érou swingu, poválečnými směry (bebop, cool jazz atd.), fůzemi s hudbou rockovou, etnickou atd.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat kořeny jazzové hudby,
- charakterizovat tradiční jazz,
- charakterizovat éru swingu,
- vyjmenovat a popsat poválečné jazzové směry,
- popsat fůzi jazzové hudby s hudbou rockovou, etnickou atd.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu doprovázeného nahrávkami, fotografiemi a filmy.
Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet bude udělen za alespoň 75% správných odpovědí v písemném zápočtovém testu a předem dohodnutém počtu termínů v pravidelném zkouškovém období.

Osnovy výuky

1. - 2. Kořeny jazzové hudby
3. - 4. Tradiční jazz
5. - 6. Éra swingu
7. - 10. Poválečné směry: bebop, cool jazz atd.
11. - 13. Fůze s hudbou rockovou, etnickou atd.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními směry a trendy dosavadní historie jazzové hudby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Dorůžka, L., Škvorecký, Z. Tvář jazzu. Státní hudební vydavatelství Praha, 1964.
Dorůžka, L. Tvář moderního jazzu. Editio Supraphon Praha Bratislava, 1970.
Dorůžka, L. Panoráma jazzu. Mladá fronta, 1990.
Fordham, J. JAZZ - Dějiny, nástroje, hudebníci, nahrávky. Slovart, 2002.
Gioia, T. The History of Jazz. Oxford University Press, USA, 2011. ISBN 0195399706
Feather, L, Gitler, I. The Biographical Encyclopedia of Jazz. Oxford University Press, USA, 1999/2007. ISBN: 019532000X
Shipton, A. A New History of Jazz, Continuum New York-London, 2007. ISBN0826429726

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor