Detail předmětu

Základy instrumentace 1

FEKT-JZI1Ak. rok: 2017/2018

Možnosti hudebních nástrojů z hlediska jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje, rozšíření teoretických znalostí o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat smyčcové nástroje z hlediska tvorby tónu,
- charakterizovat smyčcové nástroje z hlediska herních technik,
- charakterizovat dřevěné dechové nástroje z hlediska tvorby tónu,
- charakterizovat dřevěné dechové nástroje z hlediska herních technik,
- vytvořit instrumentační studii pro kombinaci smyčcových a dřevěných dechových nástrojů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mající charakter výkladu základních principů, obohaceného o ukázky partitur a audio ukázky.
- Cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou praktické práce za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování samostatného cvičení.

Osnovy výuky

1. Smyčcové nástroje s příslušnými rodovými členy: základní seznámení.
2. Smyčcové nástroje: tvorba tónu, technika pravé a levé ruky, artikulace.
3. Smyčcové nástroje: dynamické možnosti, vibráto, flažolety.
4. Smyčcové nástroje: speciální herní techniky, interpretace mikrointervalů atd.
5.-6. Smyčcové nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií.
7. Dřevěné dechové nástroje s příslušnými rodovými členy: základní seznámení.
8. Dřevěné dechové nástroje: tvorba tónu, artikulace, dechové možnosti a výdrže u frází.
9. Dřevěné dechové nástroje: dynamické možnosti, vibráto, flažolety.
10.Dřevěné dechové nástroje: speciální herní techniky, interpretace mikrointervalů atd.
11.-12. Dřevěné dechové nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií.
13. Vytvoření krátké instrumentační studie pro kombinaci smyčcových a dřevěných dechových nástrojů.

Učební cíle

Cílem předmětu je ukázat studentům možnosti hudebních nástrojů z hlediska jejich využití v instrumentaci, seznámit je se stávajícími a novými kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje (zejména smyčcové a dechové dřevěné) a teoreticky rozšířit znalosti o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

SYROVÝ, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2.
Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965
Modr, A.: Hudební nástroje, Editio Supraphon, Praha, 1977
Emmert, F.: Poznámky k instrumentaci. 1., Použití dechových dřevěných a žesťových nástrojů, Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2001. Emmert, F.: Poznámky k instrumentaci. 1., Použití dechových dřevěných a žesťových nástrojů, Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2001. (CS)
Emmert, F.: Poznámky k instrumentaci. 2., Použití bicích nástrojů, kytary, mandolíny a a tamburaškých nástrojů, cimbálu, harfy, cembala, celesty, akordeonu a smyčcových mástrojů, Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2001. (CS)
Kotek, M.: Bicí nástroje, Praha : Panton, 1983 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor