Detail předmětu

Rozbor skladeb 1

FEKT-JRS1Ak. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na objasnění různých typů formování hudby, hledání zákonitostí skladby a vyvozování důsledků pro pochopení výchozích požadavků pro záznam skladeb různých stylových období.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat různé typy formování hudby,
- analyzovat zákonitosti skladby,
- posoudit důsledky pro interpretaci,
- charakterizovat stručně jednotlivá stylová období,
- bezpečně určit na základě poslechu skladby stylové období a okruh možných autorů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného o poslech nahrávek a ukázky partitur.
Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné absolvování ústního pohovoru.

Osnovy výuky

1.-5. Objasnění různých typů formování hudby.
6.-10. Hledání zákonitostí skladby.
11.-13. Vyvozování důsledků pro interpretaci.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s typy formování hudby a zákonitostmi skladby, a vyvozovat z nich důsledky pro záznam hudebních děl.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Opus, Bratislava 1978. (CS)
FALTUS, Leoš a ŠTĚDROŇ, Miloš: Formování hudby. PDF MU, Brno 1998. (CS)
KOHOUTEK, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele. Panton, Praha 1976. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový
    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor