Detail předmětu

Dějiny populární hudby 1

FEKT-JDP1Ak. rok: 2017/2018

Přehled o žánrech a stylech populární hudby - včetně znalosti dílčích žánrů, skladatelů a interpretů ve výše zmíněném obsahu předmětu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat a charakterizovat počátky populární hudby: typy a uplatnění hudebního folklore a charakteristiku tradiční populární hudby,
- vyjmenovat a charakterizovat vývoj populárního hudebního divadla a jeho společenské funkce,
- vyjmenovat a charakterizovat společenské tance a jejich funkce v 19. století v Evropě a Latinskoamerické tance.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Literatura

Schnierer M. Přehled vývoje populární hudby. Učební text, JAMU, Brno, 2013. (CS)
Horák J. Naše lidová píseň. J.R.Vilímek, Praha, 1946. (CS)
Trojan J. Moravská lidová píseň. Supraphon, Praha, 1988. (CS)
Vysloužil J. L. Janáček o lidové písni a lidové hudbě. SNKLHU, Praha, 1955.
Poledňák I. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Učební text, UP Olomouc, 2005.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu doplněného poslechem zvukových a vizuálních ukázek a jejich rozborem. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za śpěšnou písemnou seminární práci s volně vybranou tematikou z jakého koli oboru populární hudby včetně např. tematiky blízké posluchači, tedy i z oblastiu jazzu a rocku a pod.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Dělení hudby na oblast hudby artificiální (tzv. vážné) a nonartificiální / v širokém smyslu populární)
2.-5. Otázky multilaterální sociální a estetické funkce hudebního folkloru, zvl. U nás a v okolních zemích
6.-7. Tradiční populární hudba od nejstarších hudebních dějin po 18.století
8.-9. Populární hudební divadlo 19.století – vznik operety a společenské tance 19.století.
10. Situace v populární oblasti u nás v době narodního obrození
11.- 13. Česká populární hudba v první třetině 20.století.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými kapitolami z dějin populární hudby (v zimní semestru otázky hudebního folklore zejména u nás a v sousedních zemích a jeho společenské funkce – tradiční populární hudba od antiky až po 19.století (populární hudební divadlo – vznik operety a společenské tance 19.století aj.)

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor