Detail předmětu

Dějiny populární hudby 2

FEKT-JDP2Ak. rok: 2017/2018

Přehled o žánrech a stylech populární hudby - včetně znalosti sólistů a významných skupin - se zaměřením na: jazz,rock, art-rock, disco, folk, folk.rock, funky, punk, rap, soul, underground.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat a charakterizovat představitele a soubory hudebních skupin, orchestrů žánrů populární hudby,
- charakterizovat a vyjmenovat hlavní směry jazzové a rockové hudby a jejich představitele,
- definovat charakter žánrů populární hudby,
- vysvětlit jejich hudební podstatu a jejich společenské funkce.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení a soustav ladění hudebních nástrojů, vítaná soukromá hra na hudební nástroje.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu doplněného poslechem zvukových ukázek a jejich rozborem. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Je třeba odevzdat písemnou podobu seminární práce na indiviuálně zvolené téma z okruhu jazzové a rockové hudby. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti dějin populární hudby podle osnov předmětů Dějiny populární hudby 1 a 2.

Osnovy výuky

1. Vznik a předpoklady jazzu (spirituály,gospely, worksong aj.)
2.-5. Neworleánský archaický jazz, kapely, styl,dixieland a šíření do jiných měst USA, swingová éra
6. Hudební revue na Broadwayi, Gershwin ad. skladatelé
7. Historie muzikálů mezi dvěma válkami až do současnosti
8. Vznik koncertního moderního jazzu od 40.let a jeho dílčí styly
9. Vznik a vývoj rockové hudby včetně jejich substylů
10. Meziválečné populární hudební divadlo u nás – Jar.Ježek a Osvobozené divadlo
11. Country, folk a trampská píseň ve světě a u nás
12. Divadla tzv. malých forem – Semafor aj.
13. Problematika soudobé pop music.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými kapitolami z dějin populární hudby (jazz,rock, art-rock, disco, folk, folk.rock, funky, punk, rap, soul, underground)-

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Praha : Editio Supraphon, 1980. (CS)
VLČEK, J. Rockové směry a styly. Praha : Ústav pro kulturní výchovnou činnost, 1988. (CS)
WEISS, T. Beaty, bigbeaty, breakbeaty - průvodce moderní hudbou 90. let. Praha : MAŤA, 1998. ISBN 80-86013-41-3 (CS)
WICH F. Rock a pop, encykloipedie 2 sv. Volvox Globator, Praha, 1999.
POLEDŇÁK I. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Učební text, UP Olomouc, 2005.
SCHNIERER M. Přehled vývoje populární hudby. Učební text, JAMU, Brno, 2013.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor