Detail předmětu

Úvod do hry na bicí nástroje

FEKT-JUHBAk. rok: 2017/2018

Studenti se seznámí se základním rozdělením bicích nástrojů na membranofonické a idiofonické (metalofony, xylofony, litofony, krystalofony, elasmatofony) včetně ukázek vybraných nástrojů, dále s běžnými i méně obvyklými způsoby tvorby tónu, typy používaných paliček, tónovými rozsahy nástrojů, a dynamickými a artikulačními možnostmi. Studenti mají možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat základní kategorie bicích nástrojů,
- charakterizovat blanozvučné bicí nástroje s určitou výškou tónu,
- charakterizovat blanozvučné bicí nástroje s neurčitou výškou tónu,
- charakterizovat samozvučné bicí nástroje různých materiálů s určitou výškou tónu,
- charakterizovat samozvučné bicí nástroje různých materiálů s neurčitou výškou tónu,
- charakterizovat elasmatofonické bicí nástroje.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti hudební teorie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mající charakter výkladu základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení.
- Cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou praktické práce za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za absolvování cvičení předmětu.

Osnovy výuky

1. Základní rozdělení bicích nástrojů.
2. Blanozvučné bicí nástroje s určitou výškou tónu.
3.-4. Blanozvučné bicí nástroje s neurčitou výškou tónu.
5.-6. Samozvučné kovové bicí nástroje s určitou výškou tónu.
7. Samozvučné kovové bicí nástroje s neurčitou výškou tónu.
8.-9. Samozvučné dřevěné bicí nástroje s určitou výškou tónu.
10. Samozvučné dřevěné bicí nástroje s neurčitou výškou tónu.
11. Samozvučné skleněné bicí nástroje.
12. Samozvučné kamenné bicí nástroje.
13. Elasmatofonické bicí nástroje.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení se s bicími nástroji a jejich literaturou z hlediska zvukového nebo hudebního režiséra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Beck, J., Encyclopedia of percussion. Garland Publishing N. Y., 1995. ISBN 978-0824047887 (EN)
Blades, J. Percussion Instruments and their History. 4th ed. London: Bold Strummer Ltd, 1992. ISBN 978-0933224612 (EN)
Kotek, Miroslav: Bicí nástroje. Panton Praha, 1983 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový
    obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový
    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor