Detail předmětu

Rozbor skladeb 2

FEKT-JRS2Ak. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na analýzu skladeb různých stylových období jakožto východiska pro pochopení výchozích požadavků pro jejich záznam

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat skladby z období baroka,
- analyzovat skladby z období klasicismu,
- analyzovat skladby z období romantismu,
- analyzovat skladby z období 20. století,
- vyvozovat důsledky pro záznam hudebních děl.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby a posoudit důsledky pro interpretaci.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného o poslech nahrávek a ukázky partitur.
Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné absolvování ústního pohovoru.

Osnovy výuky

1.-3. Analýza barokních skladeb
4.-6. Analýza kompozic období klasicismu
7.-9 Analýza skladeb období romantismu
10.-11. Analýza skladeb z období 1. poloviny 20. století
12.-13. Analýza skladeb z období 2. poloviny 20. století

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit analytické schopnosti, získané v předmětu Rozbor skladeb 1 detailnějším seznámením se s kompozicemi různých stylových období.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Opus, Bratislava 1978. (CS)
FALTUS, Leoš a ŠTĚDROŇ, Miloš: Formování hudby. PDF MU, Brno 1998. (CS)
KOHOUTEK, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele. Panton, Praha 1976. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný oborový
    obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor