Detail předmětu

Vybavení studia 1

FEKT-JEA1Ak. rok: 2017/2018

Elektronický hudební nástroj a jeho barvy, parametry místnosti, v níž je hudba produkována, použití mikrofonů a snímačů pro záznam, analogový a digitální záznam hudby, úprava zaznamenaného zvuku a jeho střih a spojování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat typy elektronických hudebních nástrojů a popsat jejich principy,
- charakterizovat barvy elektronických hudebních nástrojů,
- charakterizovat parametry místnosti, v níž je hudba reprodukována,
- popsat typy mikrofonů, rozdílné využití těchto typů a jejich postavení,
- popsat princip analogového a digitálního záznamu hudby,

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu základních principů, doplněných přímou demonstrací studiového vybavení, ukázky praktické práce s těmito technologiemi a audio ukázky.
- Cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou praktické práce za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vícestopé nahrávky a vypracování jejího mixu.

Osnovy výuky

1. Lidský hlas
2. Parametry místnosti
3. Elektronické hudební nástroje
4. Samplery, virtuální nástroje
5. Použití mikrofonů a snímačů pro záznam hudby
6. Mikrofony dle citlivosti, frekvenční a směrové charakteristiky ad.
7. Analogový a digitální záznam hudby
8. Úprava zaznamenaného zvuku
9. Mixtura a blend
10. Střih a spojováním zaznamenaného zvuku
11. Nahrávání bicích nástrojů, začleňování je do mixu
12.-13. Nahrávání a míchání rockového seskupení

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s elektronickým hudebním nástrojem a jeho barvami, s parametry místnosti, v níž je hudba produkována, s použitím mikrofonů a snímačů pro záznam, analogovým a digitálním záznamem hudby, úpravou zaznamenaného zvuku a jeho střihem a spojováním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

FORRÓ, D. Počítače a hudba. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 320 s. ISBN 80-85623-57-9. (CS)
JIRÁSEK, O. Kytara a počítač. Praha: Nakladatelství Computer Press, a.s., 2006. 296 s. ISBN 80-251084-3-0. (CS)
FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 248 s. ISBN 80-7169-231-X. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor