Detail oboru

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

FSIZkratka: B-FINAk. rok: 2018/2019

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2001Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi studia se mohou uplatnit v konstrukčních kancelářích, v oblasti speciálních technologií, v metrologických laboratořích, ve zkušebnách a na základě širších fyzikálně - matematických znalostí jsou schopni rychlému přizpůsobení v různých inženýrských oblastech.
Absolventi tohoto bakalářského studia jsou především připravováni k pokračování ve vysokoškolském vzdělávání ve dvouletém navazujícím magisterském studiu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, ve kterém se seznámí s efektivním uplatňováním optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, s kvalifikovaným využíváním optických metod v metrologii, se zaváděním a využíváním nových technologií a nanotechnologií a s odpovídajícími zařízeními pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely a s využitím počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1CHChemiecs (en)3PovinnýzkP - 26ano
1INInformatikacs (en)4PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
SA1Matematická analýza Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
TF1Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika)cs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
TUNÚvod do fyzikálního inženýrství a nanovědcs2PovinnýkolP - 13 / C1 - 6 / CPP - 7ano
1KZáklady konstruovánícs (en)4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
TLAZáklady lineární algebrycs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
0FPFyzikální proseminář Ics3Volitelný (nepovinný)C1 - 26ano
TR0Prezentace výsledkůcs1Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0PDProgramování v Delphics0Volitelný (nepovinný)CPP - 39ano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs (en)0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TR1Fyzikální praktikum Ics3PovinnýklC2b - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs (en)1PovinnýCPP - 13ano
SA2Matematická analýza IIcs (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 33 / CPP - 6ano
2NUNumerické metodycs (en)4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
TF2Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus)cs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs (en)5Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
TCHChemické praktikumcs3Povinně volitelnýklC2b - 261ano
2KKonstruovánícs (en)3Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 261ano
0FRFyzikální proseminář IIcs3Volitelný (nepovinný)C1 - 26ano
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLEcs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
T1FPočítačová fyzika Ics3Volitelný (nepovinný)klP - 13 / CPP - 13ano
0F1Semestrální projekt Ics3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 8 / C1 - 3 / C2b - 12ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TR2Fyzikální praktikum IIcs4PovinnýklC2b - 39ano
SA3Matematická analýza IIIcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 33 / CPP - 6ano
TF3Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika)cs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
3STStatikacs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
TMMTeoretická mechanika a mechanika kontinuacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
3CDCADcs (en)2Povinně volitelnýCPP - 261ano
TOMOrganická a makromolekulární chemiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 12 / C2b - 141ano
0FOFyzikální proseminář IIIcs3Volitelný (nepovinný)C1 - 26ano
SG0Grupy a okruhycs (en)0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
T2FPočítačová fyzika IIcs3Volitelný (nepovinný)klP - 13 / CPP - 13ano
0F2Semestrální projekt IIcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TDEElektrodynamika a speciální teorie relativitycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TR3Fyzikální praktikum IIIcs4PovinnýklC2b - 39ano
4MMatematika IVcs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TF4Obecná fyzika IV (Moderní fyzika)cs (en)7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 22 / CPP - 4ano
T1KVybrané kapitoly z matematiky Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
TSMModelování molekulárních strukturcs2Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 261ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)6Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 141ano
TVNStruktura a vlastnosti moderních materiálůcs2Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 7 / CPP - 61ano
TKCÚvod do konstrukce přístrojů a speciální CADcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13 / CPP - 261ano
0FQFyzikální proseminář IVcs3Volitelný (nepovinný)C1 - 26ano
TK0Kryogenikacs3Volitelný (nepovinný)P - 16 / P - 16 / C2b - 10 / C2b - 10ano
0F3Semestrální projekt IIIcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
0SSStatistický softwarecs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TTVFyzika a technika vakuacs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 10 / CPP - 3ano
TQSKvantová a statistická fyzikacs6Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
TPXPlánování a vyhodnocování experimentůcs2PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
T2KVybrané kapitoly z matematiky IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TZOZáklady optikycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26 / C2b - 26ano
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs (en)5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 261ano
TBIMolekulární biologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 20 / C2b - 61ano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2Volitelný (nepovinný)kolP - 39ano
0FSFyzikální proseminář Vcs3Volitelný (nepovinný)C1 - 26ano
0PMPraktická metalografiecs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / C2b - 26ano
0F4Semestrální projekt IVcs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BFBakalářský projekt (ÚFI)cs6PovinnýVB - 78ano
TEFElektrotechnika a elektronika ve fyzikálním experimentucs3PovinnýklP - 13 / C2b - 26ano
TPLFyzika pevných látekcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TPZ-APrincipy zařízení pro fyzikální technologieen (cs)3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 6 / CPP - 7ano
TBSSeminář k bakalářské práci (B-FIN)cs2PovinnýC1 - 26ano
TSSpeciální praktikum Ics (en)3PovinnýklC2b - 39ano
TZNZáklady nanovědcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 10 / CPP - 3ano
TCSCAD Scs3Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 261ano
TNSMetody přípravy nízkodimenzionálních strukturcs3Povinně volitelnýkolP - 26 / C1 - 7 / CPP - 3 / C2b - 31ano
TFMFourierovské metody v optice a ve strukturní analýzecs (en)3Volitelný (nepovinný)klP - 13 / C1 - 26ano
TF0Fyziologická optikacs0Volitelný (nepovinný)P - 13ano
TK0Kryogenikacs3Volitelný (nepovinný)P - 16 / P - 16 / C2b - 10 / C2b - 10ano
T0PPython v aplikované věděcs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / CPP - 13ne
6KPŘešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKPcs (en)0Volitelný (nepovinný)P - 26 / CPP - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
1 1 TCS, TNS
1 1 CKP, TBI
1 1 TCH, 2K
1 8 3CD, TOM, TSM, 4PP, TVN, TKC
angličtina 1 5AZ, 7AZ