Detail předmětu

Fyzikální proseminář II

FSI-0FRAk. rok: 2018/2019

Předmět Fyzikální proseminář II doplňuje učivo probírané v rámci přednášky Obecná fyzika II oboru Fyzikální inženýrství. Studenti si vhodnou formou osvojují a procvičují základy elektromagnetizmu tak, aby byli schopni zákonitosti užít při řešení fyzikálních i technických problémů. Osvojované znalosti patří do fyzikálního základu technických disciplin.

Výsledky učení předmětu

Znalosti definic, zákonů a podmínek jejich platnosti v oblastech uvedených v osnově. Důraz je kladen na pěstování dovednosti řešit fyzikální problémy na základě obecných znalostí získaných na přednášce.

Prerekvizity

Vektorový počet. Integrální a diferenciální počet. Newtonovy zákony. Konzervativní silové pole v mechanice.

Doporučená nebo povinná literatura

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. VUTIUM, Brno 2001.
Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus. Academia, Praha 1993.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Uděluje se klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět je koncipován tak, aby podporoval aktivní přístup studentů k náplni jejich studia. Kapitoly a témata mají možnost vybírat právě studenti. Cílem je schopnost aktivně sledovat výklad formou intenzivní spolupráce vyučující - student.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro úspěšné absolvování předmětu je účast povinná. V případě omluvené neúčasti se student individuálně domluví s vyučujícím na způsobu náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova z větší části koresponduje s přednáškou Obecná fyzika II. Obsah probírané látky je dosti závislý na momentálním stavu znalostí přítomných studentů a je průběžně přizpůsobován jejich potřebám.