Detail předmětu

Bakalářský projekt (ÚFI)

FSI-6BFAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro přípravu bakalářské práce. Student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost samostatně zpracovat bakalářskou práci.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literaturu doporučí studentovi vedoucí bakalářské práce.
Literaturu doporučí studentovi vedoucí bakalářské práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní činnost studenta na bakalářské práci, kterou potvrdí školitel práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty samostatně zpracovat bakalářskou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího bakalářské práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova je individuální: student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.