Detail předmětu

Chemické praktikum

FSI-TCHAk. rok: 2018/2019

Laboratorní řád a bezpečnost práce v chemické laboratoři, legislativa.
Záznamy o laboratorní práci. Laboratorní vybavení a pomůcky.
Základní laboratorní práce - vážení, práce se sklem, měření objemů kapalin, příprava a ředění roztoků.
Filtrace za normálního tlaku, za horka, za sníženého tlaku.
Krystalizace, zahřívání, chlazení, sušení, žíhání.
Dekantace, extrakce.
Stanovení veličin - index lomu, bod tání, hustota, pH.
Jednoduché úlohy - dělení směsi, čištění substrátů (odstranění organických nečistot, odstranění nativního oxidu).

Výsledky učení předmětu

Získání zručnosti a praktických zkušeností se základními úkony používanými v chemické laboratoři.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti chemie a matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Kábelová, B. a kol.: Laboratorní technika II, 1999 -

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je tvořena laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Laboratorní deník (kontrola přípravy), protokoly z jednotlivých úloh, úspěšné absolvování zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je poskytnout studentům přehled základních bezpečnostních pravidel práce v chemické laboratoři, jejich dodržování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na cvičení je povinná a je sledována vyučujícím. Způsob nahrazení zmeškané výuky ve cvičení bude stanovena vyučujícím na základě rozsahu a obsahu zmeškané výuky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Laboratorní řád a bezpečnost práce v chemické laboratoři, legislativa.
Záznamy o laboratorní práci. Laboratorní vybavení a pomůcky.
Základní laboratorní práce - vážení, práce se sklem, měření objemů kapalin, příprava a ředění roztoků.
Filtrace za normálního tlaku, za horka, za sníženého tlaku.
Krystalizace, zahřívání, chlazení, sušení, žíhání.
Dekantace, extrakce.
Stanovení veličin - index lomu, bod tání, hustota, pH.
Jednoduché úlohy - dělení směsi, čištění substrátů (odstranění organických nečistot, odstranění nativního oxidu).