Detail předmětu

Angličtina 4

FSI-A4Ak. rok: 2018/2019

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "pre-intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy jazyka na úrovni "elementary", jakož i slovní zásobu a gramatiku probrané v kurzu A3.

Doporučená nebo povinná literatura

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účasti ve cvičeních, individuální přípravou a absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do dvou částí - testu z jazykových cvičení a testu s počítačovou podporou. Pro získání zápočtu je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny) se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence v jazykovém cvičení a jednu absenci ve výuce s počítačovou podporou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-A bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-KSB , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-EPP , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-KSB , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STG , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. U6: Srovnávání. Ve městě.
2. U6: Telefonování. V hotelu.
3. U7: Předpřítomný čas, minulý čas prostý. Popis změn a trendů.
4. U7: Prezentace. Pracovní pohovor.
5. U8: Modální slovesa. Kariéra.
6. U8: Setkání. Pozvání a vyjádření nabídky.
7. Opakování.
8. U9: Minulý čas průběhový, minulý čas prostý.
9. U9: Emaily. Vyjádření návrhu.
10. U10: Budoucí čas. Podmínkové věty.
11. U10: Gerundium a infinitiv. Nepřímé otázky.
12. Opakování.
13. Zápočet.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cíleně zaměřená individuální výuka s využitím elektronické podpory - úvod do technické angličtiny s pomocí autentických videí.