Detail předmětu

Fyziologická optika

FSI-TF0Ak. rok: 2018/2019

Nepovinná přednáška FYZIOLOGICKÁ OPTIKA doplňuje a rozšiřuje optické vzdělání fyzikálních inženýrů o podrobnější znalosti stavby a funkce lidského oka. Studenti se seznámí s fyziologickou stavbou oka, které je popsáno jako optická zobrazovací soustava. Je vysvětlena akomodace oka, citlivost oka, definována rozlišovací schopnost a jsou uvedeny metody jejího měření. Jsou pojednány optické vady oka a způsoby jejich kompenzace.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvování předmětu umožní studentům získat základní znalosti z nauky
o zraku, stanovit velikost oční ametropie s celkovým optometrickým návrhem
pro její kompenzaci.

Prerekvizity

Základní principy geometrické optiky

Doporučená nebo povinná literatura

RUTRLE,M.: Brýlová optika, IDVPZ, Brno, 1993
BOUTRY, G. A.: Instrumental Optics-The Human Eye, Hilger-Watts, London, 1961.
AUTRATA, R., VANČUROVÁ, J.: Nauka o zraku. IDVPZ, Brno, 2002.
KEPRT, E.: Teorie optických přístrojů III- Oko a jeho korekce, SPN, Praha, 1966.
SYNEK,S., SKORKOVSKA,Š.: Fyziologie oka a vidění, GRADA Publising, Praha, 2004.
SYKA, J., VOLDŘICH, L., VRABEC, F.: Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu. AVICEUM, Praha, 1981.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na závěrečném diskusním kolokviu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem semestrálního kurzu FYZIOLOGICKÁ OPTIKA je získání základních
znalostí z optické stavby oka, vyhodnocení zrakové ametropie a stanovení
optimálních optických korekčních pomůcek pro její kompenzaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale po zapsání by měla být dodržována za
účelem udělení zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Morfologie oka a zraková dráha, psychofyzika barevného vidění.
Gullstrandovo schematické oko, rohovkový a čočkový systém oka, geometricko-optický propočet Gullstrandova schematického oka v paraxiálním prostoru jako vícečlenné optické soustavy.
Anatomie oka, vidění fotopické a skotopické, velikost obrazu na sítnici oka, rozlišovací schopnost oka, zraková ostrost úhlová a koincidenční, vizus, koncepce optotypů.
Emetropické, myopické a hypermetropické oko. Daleký bod, blízký bod, axiální refrakce, akomodační interval, akomodační šíře.
Myopické oko. Myopie osová a systémová, etiologie myopie a její korekce, velikost obrazu na sítníci.
Hypermetropické oko. Hypermetropie osová a systémová, opticko-anatomické symptomy hypermetropie a její korekce, velikost obrazu na sítnici.
Afakické oko. Korekce afakie brýlovou čočkou, kontaktní čočkou, intrakamerální a intraokulární čočkou.
Akomodace oka. Měření akomodace, Duaneův graf, optické schéma akomodačního procesu u myopie a hypermetropie.
Brýlové čočky. Bi, plan, periskopické, meniskové, bodově zobrazující brýlové čočky. Petzvalova plocha, Petzvalova-Coddingtonova podmínka, astigmatismus tenké čočky, Tscherningova elipsa.
Bifokální brýlové čočky vybrušované a zatavované. Hlavní pracovní bod, akomodační intervaly.
Multifokální brýlové čočky. Konstrukce, šíře centrálního pásu, tvrdý a měkký typ čočky.
Oční astigmatismus. Etiologie astigmatismu, rozdělení a korekce očního astigmatismu. Válcové a torické brýlové čočky, zásady přepočítávání astigmatických kombinací.
Kolokvium.