Detail předmětu

Chemie

FSI-1CHAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí z obecné, anorganické, fyzikální a organické chemie, potřebné pro pochopení souvislostí mezi strukturou a vlastnostmi látek. Současně poskytuje základy chemické termodynamiky, kinetiky, elektrochemie a výběr významných chemických výrob a zpracování surovin.

Výsledky učení předmětu

Základní poznatky z chemie obecné, anorganické a organické
pro potřeby navazujících předmětů materiálového inženýrství
a dalších vědních disciplín.

Prerekvizity

Základní chemické znalosti v rozsahu odpovídající výuce na střední technické škole.

Doporučená nebo povinná literatura

J.E.Bredy,J.R.Holum: Chemistry. The Study of Matter and Its Changes, , 0
Brandštetr J. a kol.: Chemie-pro studium na FS VUT, , 0
Jiří Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, , 0
L.Kosina, V.Šrámek: Chemie, , 0
P.Silný, B.Brestenská: Prehlad chémie, Vol.1.,2., , 0
L.Kosina, V.Šrámek: Chemické výpočty a reakce, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání základních poznatků z oblastí chemických věd pro jejich další využití a rozvíjení
v materiálovém inženýrství procesním inženýrství a dalších vědních disciplínách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor B-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia chemie
2. Klasifikace látek, prvky, sloučeniny, základní
chemické zákony
3. Složení a struktura chemických látek
4. Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
5. Skupenské stavy
6. Disperzní soustavy
7. Základy elektrochemie
8. Vybrané kapitoly z anorganické chemie
9. Prvky nekovové, kovové. Přehled vlastností, výroby a
využití kovů
10.Vybrané kapitoly z organické chemie
11.Výroba, vlastnosti a použití plastů a kompozitních
materiálů
12.Chemie a životní prostředí