Detail předmětu

Úvod do konstrukce přístrojů a speciální CAD

FSI-TKCAk. rok: 2018/2019

Úvod do konstrukce přístrojů a speciální CAD podává přehled základních přístrojů a mechanismů používaných ve fyzice povrchů a optice. Zvláštní důraz je kladen na seznámení studentů s možnostmi návrhu optických soustav na počítači.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o funkci a konstrukčním řešení základních přístrojů a seznámí se s programy používanými při jejich návrhu.

Prerekvizity

Základy konstruování

Doporučená nebo povinná literatura

Harna, Z.: Přesná mechanika, VUT v Brně, 1996
Keprt, E.: Teorie optických přístrojů I,II, Praha, 1965
Shannon, R. R.: The Art and Science of Optical Design, Cambridge University Press, 1977, ISBN-0-521-45414-X

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu musí student vypracovat návrh a konstrukční dokumentaci optické soustavy.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti by po absolvování předmětu měli mít přehled o konstrukci přístrojů se zaměřením na přístroje používané především ve fyzice povrchů a v optice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičeních je kontrolována prostřednictvím závěrečné zprávy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přehled přístrojů užívaných ve fyzice - fyzikální principy
Optické přístroje - přehled
Optické přístroje - konstrukční řešení
Mikromanipulátory a uložení optických prvků
Počítačový návrh optických soustav - úvod
Metody optimalizace zobrazení optických soustav
Vakuové systémy
Konstrukční prvky a materiály vakuových systémů
Počítačový návrh částicově optických systémů
Zdroje částic
Nanomanipulátory a detekce polohy

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stručný úvod do problematiky návrhu optických přístrojů
Zásady korektního uchycení vybraných optických prvků do mechanických dílů
Optický návrh hvězdářského dalekohledu
Návrh tubusu objektivu
Návrh okulárového výsuvu

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stručný úvod do problematiky návrhu optických přístrojů
Zásady korektního uchycení vybraných optických prvků do mechanických dílů
Optický návrh hvězdářského dalekohledu
Návrh tubusu objektivu
Návrh okulárového výsuvu