Detail předmětu

Semestrální projekt III

FSI-0F3Ak. rok: 2018/2019

Předmět je věnován řízené a kontrolované činnosti studentů při řešení samostatné experimentální nebo teoretické práce a jejímu písemnému zpracování formou závěrečné zprávy o řešení.

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí se systematickou prací na řešení daného problému a jeho písemného zpracování formou závěrečné zprávy o řešení.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky a matematiky na úrovni příslušných základních vysokoškolských kurzů.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura: Aktuální práce, především časopisecké, poskytující výchozí náměty ...

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet bude udělen vedoucím projektu po předložení závěrečné zprávy o řešení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je umožnit studentům spolupodílet se na práci ve vědeckých týmech a připravovat je na publikování dosažených výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace s vedoucím projektu po předešlé vzájemné dohodě jsou dobrovolné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá dle dohodnutého časového harmonogramu. Na začátku semestru je specifikováno konkrétní zaměření činnosti studenta, na konci pak odevzdání písemného zpracování dosažených výsledků formou krátkého sdělení doplněné případným vystoupením formou semináře.