Detail předmětu

Semestrální projekt I

FSI-0F1Ak. rok: 2018/2019

Předmět je věnován řízené a kontrolované činnosti studentů při řešení samostatné experimentální nebo teoretické práce a jejímu písemnému zpracování formou závěrečné zprávy o řešení.

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí se systematickou prací na řešení daného problému a jeho písemného zpracování formou závěrečné zprávy o řešení.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky a matematiky na úrovni příslušných základních vysokoškolských kurzů.

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuální práce, především časopisecké, poskytující výchozí náměty k řešení projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet bude udělen vedoucím projektu po předložení závěrečné zprávy o řešení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je umožnit studentům spolupodílet se na práci ve vědeckých týmech a připravovat je na publikování dosažených výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace s vedoucím projektu po předešlé vzájemné dohodě jsou dobrovolné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá dle dohodnutého časového harmonogramu. Na začátku semestru je specifikováno konkrétní zaměření činnosti studenta, na konci pak odevzdání písemného zpracování dosažených výsledků formou krátkého sdělení.