Detail předmětu

Informační výchova - informační gramotnost

FSI-2IVAk. rok: 2018/2019

Kurz pro studenty prvního ročníku Fakulty strojního inženýrství, poskytující základní informace pro rozvoj jejich informační gramotnosti.

Výuka je zaměřena především na vyhledávání informačních zdrojů a hodnocení relevantních informací. Kurz se zabývá podmínkami pro psaní odborné či vědecké práce , včetně ochrany před plagiátorstvím. Účelem je naučit studenta efektivně pracovat s elektronickými informačními zdroji, včetně citačních manažerů. Kurz učí rovněž prezentaci odborné či vědecké práce před hodnotitelskou komisí.

Kurz probíhá distanční formou, prostřednictvím e-learningu v prostředí Moodle. Využívá cvičení, videotutorialy, testování.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování studia by studenti měli umět:
- vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
- umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
- využívat pro studium a praxi informační služby knihoven
- pracovat s odborným textem
- orientovat se v prostředí knihoven VUT
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií

Prerekvizity

Není třeba mít speciální ani odborné znalosti, stačí pouze uživatelská znalost práce s počítačem.

Doporučená nebo povinná literatura

Texty ze studijních opor předmětu (dostupné v Moodle).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ukončení kurzu je absolvování všech úkolů v jednotlivých kapitolách.
Celkem je možno získat 100 bodů. K tomu, aby byl udělen zápočet, studenti potřebují z celého kurzu získat minimálně alespoň 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Tento kurz je zaměřen především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na konkrétní fakultu.Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Tento kurz je veden e-learningovou formou, fakultní tutoři kontrolují, zda studenti absolvovali všechny jeho části a kvalitu zpracovaných či odevzdaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program B3A-A bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor B-MTI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program B3S-K bakalářský

  obor B-KSB , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-KSB , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program B3S-K bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program B3S-A bakalářský

  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kurz (e-learning) je strukturován do osmi na sebe navazujících kapitol. Všechny potřebné informace k absolvování najdete v úvodní části kurzu.

Kapitola 1: Informační instituce
Kapitola 2: Zdroje odborných informací
Kapitola 3: Vyhledávání na internetu
Kapitola 4: Hodnocení informací
Kapitola 5: Kreativní techniky
Kapitola 6: Citování
Kapitola 7: Organizace informací
Kapitola 8: Time management + efektivní čtení