Detail předmětu

Prezentace výsledků

FSI-TR0Ak. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá počítačovou sazbou dokumentů obsahujících grafiku a rovnice pomocí systému LaTeX a PowerPoint.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí se základními principy typografie a možnostmi publikace výsledků. Důraz bude kladen především na systém LaTeX, při tvorbě prezentací pak také na PowerPoint.

Prerekvizity

Źádné speciální znalosti nejsou vyžadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

Donald E. Knuth: The TeXbook, Addison Wesley 1990
Rybička, LaTeX pro začátečníky, Konvoj, 2005
Olšák P.: TeXbook naruby, Konvoj & CSTUG (2. vydání), 2001
Olšák P.: TeXbook naruby, Konvoj & CSTUG (2. vydání), 2001
Olšák P.: Typografický systém TeX, Konvoj, 2000
Lamport L.: LaTeX: a Document Preparation System, 2e, Addison Wesley, ISBN 0201529831

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je vytvoření vlastního dokumentu typu zprávy nebo prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je ukázat studentům jak vhodně prezentovat výsledky své práce ve formě grafů, protokolů, zpráv, prezentací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Při nepřítomnosti nutnost doplnit probíranou látku samostudiem, případně domácími úkoly.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Počítačová sazba dokumentů. Základy typografie
2. Systém LaTeX. Instalace.
3. Sazba matematických vzorců.
4. Vkládání obrázků, Tvorba tabulek.
5. Vytváření obrázků - MetaPost, Asymptote. Úpravy obrázků
6. Křížové odkazy, obsah, rejstřík.
7. Makra.
8. Prezentace - Beamer
9. Prezentace - PowerPoint
10. Postscript, Pdf, XML.
11. Kontrola studentských prací v rámci projektu.
12. Rezerva.