Detail předmětu

Speciální praktikum I

FSI-TSAk. rok: 2018/2019

Praktikum obsahuje náročné experimentální úkoly, které vyžadují komplexní přípravu studenta k řešení zadaného tématu. Úlohy zahrnují oblast vakuové fyziky a techniky, světelné optiky, iontové a elektronové optiky, fyzikálních technologií a měření vlastností a analýzy materiálů.

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatně experimentovat se znalostí teoretických základů problému.

Prerekvizity

Atomová fyzika, fyzika pevných látek, kvantová fyzika, statistická fyzika a termodynamika, vakuová fyzika a technologie, geometrická a vlnová optika.

Doporučená nebo povinná literatura

ECKERTOVÁ, L.: Diagnostics of Thin Films
Autoři jednotlivých úloh: sylaby k jednotlivým úlohám
BROŽ, J.: Základy fyzikálních měření

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je tvořena laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení bude provedeno na základě předložrných protokolů s měřením a následné diskuse získaných výsledků. Účast povinná, v případě závažných důvodů lze některá z měření po individuální domluvě nahradit.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti nabudou praktickou zběhlost při experimentální činnosti, získávání a zpracování výsledků a jejich následné analýze a interpretaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na cvičení je povinná a je sledována vyučujícím. Způsob nahrazení zmeškané výuky ve cvičení bude stanovena vyučujícím na základě rozsahu a obsahu zmeškané výuky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úloha 1. Rastrovací elektronová mikroskopie
Úloha 2. Rastrovací tunelovací mikroskopie
Úloha 3. Mikroskopie atomárních sil
Úloha 4. Rentgenová difrakční spektroskopie
Úloha 5. Měření I/V charakteristik
Úloha 6. Měření magnetické susceptibility