Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-FIN)

FSI-TBSAk. rok: 2018/2019

Úkolem semináře je naučit studenty tzv. popularizaci do vlastních řad, tj. vychovat je k tomu, aby uměli prezentovat svůj obor a své výsledky technicky nebo přírodovědně vzdělané veřejnosti. Na semináři studenti referují o tématu své bakalářské práce. Měli by o tématu pojednat v co nejširších souvislostech, avšak se zřetelnou formulací vlastních stanovisek.

Výsledky učení předmětu

Schopnost presentace své vlastní výzkumné činnosti slovem i písmem. Prokázání kompetencí v oblastech fyziky souvisejících s tématem kvalifikační práce.

Prerekvizity

Je vyžadována aktivní znalost látky vztahující se k bakalářské práci.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura, která se vztahuje k tématu diplomové práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, přednesení referátu, vypracování jeho písemné podoby a absolvování testu z fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty presentovat výsledky své práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná a sledovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Každý student přednese referát o své bakalářské práci, který je podroben kritickému hodnocení. Obsah přednášky rovněž zpracuje písemně.