Detail předmětu

Angličtina 5

FSI-A5Ak. rok: 2018/2019

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny pro profesní účely. Zahrnuje však i obecný jazyk.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni "pre-intermediate", jejíž náplň odpovídá gramatice a slovní zásobě probrané v kurzu A3 a A4.

Doporučená nebo povinná literatura

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)
BRIEGER, Nick a Alison POHL. Technical English Vocabulary and Grammar. Andover: Heinle, Cengage Learning, 2002. ISBN 978-1-902741-76-5. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn, kromě aktivní účasti na cvičeních a individuální přípravy, také vypracováním a prezentací zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. Pro získání zápočtu je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-A bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-A bakalářský

  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-EPP , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STG , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, U1 - Strojírenství – odvětví strojírenství
2. U1 - Strojírenství - druhá část (gr.-ing forma a infinitiv)
3. U3 - Mosty a tunely
4. U3 - Mosty a tunely - druhá část (gr.trpný rod)
5. U4 - Plasty (1. průběžný test)
6. U4 - Plasty - druhá část (gr. modální slovesa: can, can't, could, couldn't, be able to, atd.)
7. U5 - Alternativní energie
8. U5 - Alternativní energie - druhá část (Čas minulý průběhový vs. minulý prostý)
9. U6 - Letectví (2. průběžný test)
10.U6 - Letectví - druhá část (první a druhá podmínková věta)
11.U7 - Domov budoucnosti
12.U7 - Domov budoucnosti - druhá část (modální slovesa: must, have to, don't have to, atd.)
13. 3. průběžný test