Detail předmětu

Matematické výpočty pomocí MAPLE

FSI-0MVAk. rok: 2018/2019

Předmět seznamuje studenty se systémem symbolické matematiky Maple, který umožňuje řešení studovaných matematických a inženýrských úloh. Předmět zahrnuje následující témata: orientace v prostředí Maple, základní příkazy, programování v systému, práce s knihovnami, řešení problémů z vybraných partií matematiky a řešení fyzikálních aplikací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí základním příkazům systému Maple, obeznámí se s vnitřní strukturou tohoto systému a s možnostmi komunikace systému s okolím. Studenti dále získají dovednost řešit matematické a inženýrské problémy v tomto výpočetním prostředí.

Prerekvizity

Znalost středoškolské matematiky, základní dovednosti práce s PC.

Doporučená nebo povinná literatura

Buchar, J.: Úvod do programového souboru MAPLE V, , 0
http://www.maplesoft.cz/zakaznicka-podpora/navody-a-publikace/ (CS)
www.maplesoft.com, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., dokumentace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je výběrový - 0 kreditů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s výpočetním systémem Maple, který umožňuje efektivně řešit mnohé matematické a inženýrské problémy. Výuka je vedena tak, aby studenti byli schopni samostatně pracovat se systémem Maple a zvládli analyzovat a řešit některé praktické problémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Vypracování samostatné práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
    obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kurz je výběrový a koná se jako diskuse studentů s přednášejícím v počítačové laboratoři.
1. Základní orientace v prostředí Maple.
2. Úprava výrazů, řešení rovnic a nerovnic, průběh funkce.
3. Grafika, vykreslování grafů a tvorba animací.
4. Základy programování v Maple.
5. Práce s knihovnami, fyzikální aplikace.
6. Vkládání objektů, práce s objektem Spreadsheet.
7. Code edit region, fyzikální aplikace.
8. Práce s komponentami a tvorba aplikací I.
9. Práce s komponentami a tvorba aplikací II.
10. Řešení aplikací vybraných partií matematiky I.
11. Řešení aplikací vybraných partií matematiky II.
12. Maplet.
13. Práce na projektu.